Eyyâm-ı Fâtimiyye…Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) ve Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbelerine mensup desteler, Hz.Fâtıma Zehrâ’nın (Salavâtullah Aleyhâ) şehâdeti münasebetiyle ortak yürüyüş düzenledi!


“Lebbeyki Ya Fatime!”

Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbelerinin destelerinin (matem gruplarının) ortak nidasıydı bu mubarek nida... Gruplar, Hz. Peygamber’in (Allah’ın en güzel salâtu selâmı O’na ve pâk Ehlibeyti’ne olsun) “Benim bir parçamdır.” Buyurduğu, Âlemlerin kadınlarının Efendisi ve Sıddîka-i Kubrâ, Fâtıma Zehra’nın (Salavâtullah Aleyha – Allah’ın salâtları üzerine olsun) şehadet yıldönümü münasebetiyle, 26 Mart 2013 (13 Cemaziyelevvel 1434) Salı günü öğleden sonra, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesinden, Hz.İmâm Huseyn’in (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhına doğru ortak yürüyüş düzenledi ve Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesinde düzenlenen matem törenine katıldılar. Düzenlenen yürüyüşe mukaddes mekânların hizmetkârları, değerli alimler, toplumun saygıdeğer ileri gelenleri ve Mukaddes mekanların pek değerli ziyaretçileri katıldı. Yürüyüşe ve mateme katılanlar, yükselen feryatlarında; Hz.Fatıma’ya (Salavâtullah Aleyha) bağlı kalacaklarını, davasını her şeyleri pahasına sürdüreceklerini, dostlarına dost ve düşmanlarına da sonuna kadar düşman olacaklarını ifade ettiler. Nur dolu sözlerin, bağlılık yeminlerinin ve fedakarlık vaatlerinin; mukaddes mekanların ambiyansıyla pekişmesiyle ortaya çıkan tabloyu tarif etmeye kelimeler güç yetiremedi.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi, Hz.İmâm Cafer-i Sâdık’ın (Aleyhisselâm) “İşimizi canlandırın (sürekli ve daha çok anın), işimizi canlandıran kimseye Allah rahmet etsin!” buyruğu ışığında; Hz.Resûlullah’ın ve Pâk Ehlibeyti’nin (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) viladet ve şahadetleri münasebetiyle programlar düzenlemekte, bunun yanı sıra da özel anma programları organize etmektedir. (Söz konusu mubarek hadiste geçen “işini canlandırmak” kalıbının birçok anlamı olup pâk Ehlibeyt’in – Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun – yaşamış oldukları zulmün, sebeplerinin ve benimsedikleri davanın kitlelere aktarılmasını kapsayan hareketler olarak da açıklanmıştır. Ve Allah daha doğrusunu bilir.) Bu program da, Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) ilkelerine uyma ve davalarını canlandırma amacı çerçevesinde tertip edilen diğer faaliyetlere paralel olarak; Âlemlerin Hanımlarının Efendisi’nin (Salavâtullah Aleyha) yapmış olduğu devasa fedakarlıklar ile yaşadığı muazzam zulmü aktararak O’nun (Salavâtullah Aleyha), pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) ve bilhassa da, Allah-u Teâlâ’nın yeryüzündeki hücceti Hz.Mehdî’nin (Allah pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) izinden gitmek ve acılarla dolu Kalb-i Şerîflerine bir nebze olsun merhem olabilmek amacıyla düzenlenmiştir.

Program sonunda, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes ziyaretgâhının ana avlusu olan Sahn-ı Şerîf’in içerisinde toplanılarak, Resûlullah’ın (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve Ehlibeyti’nin üzerine olsun), kendisi hakkında “Benden bir parçadır; O’nu öfkelendiren beni öfkelendirir. Beni öfkelendiren Allah’ı öfkelendirir.” diye buyurmuş oldukları; Hz.Fatıma Zehra’nın (Salavâtullah Aleyhâ) şahadetine has düzenlenen matem törenine iştirak edildi.

Kerbelâ’daki mukaddes mekanlar bünyesinde çalışan hizmetkârların; Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) şahadetleri münasebetiyle özel programlar düzenledikleri bilinmektedir.Düzenlenen programlar çerçevesinde, mukaddes mekanların bünyesindeki matem gruplarının eşliğinde ortak bir matem merasimi düzenlenerek yürüyüş yapılmakta ve söz konusu ortak yürüyüşler (ile merasimler); ya Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesinden Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesine doğru, ya da tam tersi yönde gerçekleştirilmektedir.

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: