Ehlibeyt (Aleyhumusselâm) velayeti şereflenmiş Avrupalı müminlerden oluşan heyet, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) ziyaretiyle nurlarına nur kattı

Ehlibeyt (Aleyhumusselâm) velayeti şereflenmiş Avrupalı müminlerden oluşan bir heyet, Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbelerine ziyaret düzenledi. Heyettekiler, ziyaret amellerini eda etmelerinin ardından Mukaddes Türbeleri gezerek Ziyaretgâhların kendine has özellikleri hakkında bilgi aldı.

Heyet Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesine yaptığı ziyaret sırasında, Mukaddes Türbe bünyesindeki Uluslar Arası Medya ve Kültür Şubesi başkanı Cessam Muhammed Es-Saîdî bey’in; Kerbelâ’daki mukaddes mekanların başından geçen imar ve yıkım aşamaları ile “Şabaniyye İntifadası” hakkında bilgi verdi.

Mukaddes mekanlara yapılan saldırıların ve bilhassa 1801 yılında Vahhabi terör örgütlerinin (evet ta o zamandan beri varlar) Kerbelâ’da yaşayan binlerce masum cana kıyılması ve Mukaddes mekanlardaki tüm değerli eşya ve hediyenin yağmalanarak şehir içinde büyük tahribatla sonuçlanan elim olayların da aralarında bulunduğu birçok aşamaya değinilen gezintide; birçok ayrıntı görselleştirilmiş veya animasyon yoluyla tasarlanmış olarak konuklarla paylaşıldı.

Amerika ile uzantıları dahil olmasa; zaferle sonuçlanıp gerçek anlamda bir Arap Baharının temelini atacak düzeyde bir halk devrimi olan ve On binlerce Iraklının Saddamcı cuntanın terörist askerleri tarafından canice katledildiği "Şabaniyye intifadası" hakkında da bilgi alan konuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Konuklar ilk defa karşılaşmış oldukları bu bilgiler karşısında duydukları hayretlerini dile getirdiler ve Şabaniyye intifadası esnasında yaşanan katliamlar ile Mukaddes Türbelere tarih boyunca gerçekleştirilmiş olan canice saldırıları gerçekleştirenlere karşı duydukları nefreti dile getirdiler. Konuk heyet ayrıca paylaşılan bilgilerden ötürü teşekkürlerini ifade etti.

Bilindiği üzere her gün,birçok resmi ya da yarı resmi heyet; Hz.Ebulfazl Abbbas’ın (Aleyhisselâm) ziyaretiyle şereflenmektedir. Konuklar, çoğunluğu günübirlik biçimde gerçekleşen ziyaretlerde, mukaddes mekana has ziyaret amellerini eda etmeleri,namaz kılmaları ve dua etmelerinin ardından; gerek düzenlenen sergileri gezerek, gerek Mukaddes Türbe tarafından yapılan özel yayınları inceleyerek gerek ise de, Mukaddes Türbede görev yapan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) hizmetkârları tarafından gerçekleştirilen anlatımlar aracılığıyla, Mukaddes Türbede gerçekleştirilen kültürel,düşünsel,ilmi etkinlikler ve mimari ilerlemeler hakkında bilgi almaktadırlar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: