کسب فواید فقهی ارزشمند در برنامه (وقفة فقهيّة(

برنامه (وقفة فقهیة) پوشش برنامه های خود را به صورت هفتگی ادامه می دهد و به مسائل فقهی مهم جامعه می پردازد.

این برنامه که به چهل و ششمین قسمت خود رسیده، تهیه شده از سوی بخش امور دینی آستان قدس عباسی است و قسمتهای مختلف آن از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

https://alkafeel.net/videos/category?key=d449e

در هر قسمت از این برنامه به مساله فقهی مشخصی پرداخته می شود و پاسخ های لازم به تماشاگر ارائه می گردد. این برنامه مسائلی که لازم است یک فرد مومن برای دستیابی به راهکار شرعی صحیح بداند را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه (وقفة فقهیة) با اجرای محمد الموسوي، مسئول واحد تبلیغات دینی بخش امور مذهبی پخش می شود و مدت هر قسمت چند دقیقه است. این برنامه ها کوتاه مدت و دارای فایده فقهی و معرفتی هستند.

برنامه مذکور با تحسین هزاران دنبال کننده روبه رو شده است؛ زیرا دارای بهره های فقهی بسیاری است که به مومنان اجازه می دهد به پاسخهای کاملی دست یابند و موجب شود پخش این برنامه بصورت هفتگی ادامه یابد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: