Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Sakî Projesi kapsamındaki yeraltı suyu tablasını kontrol altına aldığını duyurdu

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü ekibi; tanınmış bilimsel tekniklere başvurarak artan yeraltı suyu tablasını kontrol altın aldıklarını ve içerisindeki oranları korumayı başardıklarını duyurdu.

Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziya Mecîd Saiğ konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Sakî Projesi hayati öneme sahip 52 kuyuya dayanan bir proje olup bu kuyular projenin suyla beslenmesini sağlamaktadır.”

“Kuyudan çıkarılan yeraltı sularının kontrolü bizim bir dizi ihtiyati tedbir almamızı gerektirmiştir. Bu tedbirler suların tablasını tanımaya ve miktarını bilmeye yardımcı olmaktadır. Böylelikle tarım düzeyinde geri dönüşü olumlu olan bu zengin doğal serveti koruyabiliriz.”

“Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü projede halihazırda bulunan kuyulardan birini tahsis edip muayene işlemlerini gerçekleştirmiştir. Mukaddes Kerbelâ Eyalet Valiliği’ne bağlı Kuyular Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan muayene çalışmaları; periyodik olarak yeraltı suları tablasının yağan yağmur sonrası ölçümü ve miktarlar arasındaki farklılığı ölçmek içindir. Bu da dikkat edildiği üzere hayati öneme sahip bir proje hakkında etki brak maktadır. “

“Bu eyaletteki yeraltı suları ve suyun tablasının düzeyini koruma konusunda iyi ve teşvik edici sonuçlar ortaya koymuştur. Böylelikle (düzeyin) yükselmesinin – ki bu da kötü sonuçlara yol açar – önüne geçilebilir.”

Sakî Proesi Mukaddes Kerbelâ şehrinin batısındaki öncü tarımsal projelerden biri olup Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Proje Mühendisliği Bölümü tarafından üstlenilmiştir. Proje temmel düzeyde yerin karnında bulunan yeraltı sularının temeline dayanan bir projedir”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: