“Bâb-el Havaic” Hz.Ali Asgar’ın (O’na selâm olsun) mubarek doğum günü yıldönümü…

Hicri 60 senesinin Receb ayının dokuzuncu gününde mubarek bir doğum gerçekleşmiştir. Mubarek doğum ile birlikte Allah Resûlü’nün torunu Hz.İmam Huseyn ve Pâk Ehlibeyt’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) büyük sevinç yaşamıştır. Zira Yüce Allah Cennet Gençlerinin Efendisi’ni; müminlerin O’nun vesilesiyle Yüce Allah’a dua ettiği, hayrı ve bereketi yüzyıllardır süren bir evlat ile daha rızıklandırmıştır.

Babası: Ebu Talib oğlu Ali oğlu İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Cennet gençlerinin Efendisi ve Hz. Muhammed Mustafa’nın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) torunu.

Adı: Doğumundan sonra Hz.İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) onu En Küçük Ali anlamına gelen “Ali-yyul Asğar” olarak adlandırdı. O’ndan önceki evlatlarını da “Ali-yyul Ekber (En büyük Ali)” ve “Ali-yyus-Seccad” olarak adlandırmıştı. Bu konuda Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Allah beni bin evlat ile rızıklandırsa hepsine Ali adını verirdim.” Âlemdeki ilk mazlum ve Müminlerin Emîri olan Babası Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) duyduğu derin sevgiden ötürü bütün evlatlarını bu mubarek isimle taçlandırmıştır.

Kerbelâ’nın en küçük eri: Ali-yyul Asğar veya nam-ı diğer “Süt emen Abdullah”; Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kerbelâ’daki ilk askeri ve tarihteki en muazzam mazlumdur. Yüce Allah’ın bu minik velisi henüz altı aylıkken, ciğer yakan susuzluktan ötürü onun için su istenirken şehîd edilmiştir. Kufeli Esedî Kahil oğlu Harmele denen bir melun; “Bâb-el Havaic/ Yüce Allah’tan dilekleri dileme kapısı” Hz.İmam Huseyn Hz. Ali Asğar (Allah’ın selâmı üzerine olsun) için su isterken zehirli, üç başlı bir okla vurmuş ve böylece babasının kolunda minik bebeği boğazlamıştır. Hz.Ali Asğar’ı Hz.İmam Zeynelabidîn, Babası Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) yanına defnetmiştir.

Sahibuzzaman Hz.İmam Mehdî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun ve pek mubarek çıkışını yakınlaştırsın ) Ziyaret-i Nahiye’de Hz.Ali Asğar (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Huseyn oğlu Abdullah’a selâm olsun; O süt emen bebeğe, cansız yere serilmiş olana, kanına bulanmış olana, kanı semâya yükseltilene, babasının kucağında okla boğazlanana… Esedli Kahil oğlu Harmele’ye ve yakınlarına Allah lanet eylesin!...”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: