لغو اقامه نماز جمعه کربلا در جمعه آتی

به منظور پیشگیری از شیوع بیماری و با توجه به اوضاع كنونی و اهمیت حفظ سلامتی مومنان و برای عمل به رهنمودهای مرجعیت عالی و توصیه های اداره بهداشت کربلا اقامه نماز جمعه کربلا این هفته لغو گردید.

آستان قدس حسینی روز پنجشنبه نهم رجب 1441 قمری مصادف با 15 اسفندماه 1398 بیانیه ای در این باره بدین شرح صادر نمود: با توجه به شرایط حساس پیش آمده و ضرورت رعایت توصیه های بهداشتی صادر شده از اداره بهداشت کربلا و اجتناب از حضور در تجمعهای بزرگ فردا نماز جمعه کربلا در صحن حسینی برگزار نمی گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: