Bağdat Üniversitesi Bayanlara özel Fen Fakültesi tarafından, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi işbirliğiyle düzenlenen “ II. Bilim Konferansı”ndan…

Bağdat Üniversitesi Bayanlara özel Fen Fakültesi tarafından Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi ile ortaklaşa düzenlenen ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Bilim Konferansı’nın” bu seneki teması “ Kadının enerjisine yatırım yapmak toplum için bir güçtür” oldu. Bağdat Ünversitesi Hakîm Salonunda 26-28 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen konferansa, Irak’ın birçok üniversitesinden 350’ye yakın araştırmacı katıldı. Konferans konuşmacıları arasından Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi adına katılan heyet “ Irak’ta kadın ve bilim” başlığı altında çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.
Konferans Irak’ta bilimin ilerlemesine katkıda bulunmak ve bilim anlamında bir uyanış oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Konferansın Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından özel ilgi görmesinin sebebi ise şudur: Bilimin günümüzde toplumun gelişmesine daha çok katkı sağlayan bir etken olmaktadır. Böylesi akademik faaliyetlerde; üniversite öğrencileri ile uzmanlar, akademisyenler ve araştırmacılar arasında bilgi alışverişi sağlanmakta,modern teknikler öğrenilmekte ve akademik gelişime katkı sağlayan diyalog ortamları oluşmaktadır. Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi de; kadınların toplumdaki gelişimini sürdürebilmeleri adına araştırmalarından verim almasını sağlayan böylesi akademik çabaları desteklemektedir.
Konferans ile ilgili olarak Uluslar Arası El-Kefîl Ağı’na konuşan Bayanlara Özel Fen Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Nida Abdulmecîd Ensâri Hanım şu detayları bizlerle paylaştı: “ Konferans Bağdat Üniversitesi tarafından düzenlenen önemli konferanslardan sayılmakta olup farklı alanlarda uzman birçok akademisyen ve araştırmacıdan oluşan seçkin bir katılımcı kitlesine sahiptir. Konferans; geleceği değiştirmek ve inşa etmek adına global kadının rolünün önemini ortaya koymayı, Irak’taki kadın potansiyeline (ve gelişimine) yönelik bilimsel temeller inşa etmeyi ve Iraklı araştırmacı kadınların gelişimine katkı sağlayan özel bir program oluşturmayı hedeflemektedir.”
“Dini bir kurumun – ki burada bunu Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi yapmıştır - araştırmacı kadınlara destek olmaya yönelik atılım gerçekleştirmesinin toplumda etkisi büyüktür. Böylesi bir konferansa destek olması da, toplumda yaygın olarak bilinen bir yanlışı düzeltmiş; dinin toplumdaki bilginlerle ve öğrenimlerine engel olmayacağını ortaya koymuştur.”
Ensâri atılan adımın bir diğer yanlış düşünceyi daha düzelttiğini ifade ederek bu yanlışın da; kadının, yurdunun potansiyelini geliştirmeye yönelik bilimsel hedeflerini gerçekleştirmesine ve vatanını bilimde muasır medeniyetler düzeyine taşımaya yönelik çalışmalar yapmasına engel olduğu yanlışı olduğunu söyledi.
Ensârî, sözlerinin sonunda; Konferansın önümüzdeki yıllarda daha fazla araştırmacının tartışmasına platform olabilmesi adına daha çok konu başlığı içermesini arzuladıklarını dile getirdi.
Bilimsel gelişime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu konferansı onurlandırmak ve önümüzdeki yıllarda da sürekli bir biçimde düzenlenebilmesine manevi bir destek sağlayabilmek adına; konferansta konuşma yapan araştırmacılara ve konferans katılımcılarına, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi heyeti tarafından onur belgesi dağıtıldı. Fakülteye de Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi özel şilti verildi.
Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi, Türbe içerisinde ve dışında; çok sayıda kültürel,düşünsel,eğitimsel ve akademik etkinliği doğrudan ya ortaklaşa bir biçimde düzenlemekte olup Söz konusu konferans da bu etkinlikler arasında yer almaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: