انتشار جلد دوم دایره المعارف خطبه های نماز جمعه

جلد دوم کتاب (موسوعة خطب الجمعة.. توثيق وتحقيق) به تازگی از سوی مرکز بین المللی مطالعات العمید منتشر شد.

كريم حسين ناصح الخالدی، رئیس بخش معجم و دایرة المعارف های مرکز العمید درباره این اثر گفت، عراق در سال ۲۰۰۶ صحنه رخدادهای خونین و دردناکی بود که عاملان آن به دنبال فتنه انگیزی طایفه ای و ایجاد آشوب برای از بین بردن وحدت کشور بودند که اگر درایت مرجعیت عالی در نجف اشرف نبود عراق اسیر فتنه ها ومصیبتها می گردید.

وی افزود: در آن شرایط دشوار کشور مرجعیت عالی داروی شفابخشی برای مشکلات جامعه عراق بودند. سخنان حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظله العالی) موجب آرامش روح، رفع شک و تردید، مهار فراخوانها برای تفرقه انگیزی و جنگ بین اقشار مسلمان و ترغیب به حمایت از حقوق غیرمسلمانان می شود.

به گفته الخالدی، سخنان صمیمانه ایشان خواستار ایجاد جامعه ای متحد بود که در آن عدالت، برابری، رفاه و صلح حاکم شود. نامه های مرجع در خطبه های جمعه از طنین گسترده ای در سراسر کشور برخوردار است، به اعتقاد بسیاری از عراقی ها باعث توقف نزاع ها و درگیری طایفه ای شد. پس از آنكه ستمکاران دست به تخریب حرمین مطهر امامین عسكريین (عليهما السلام) و ساير اماکن مقدسه زدند، موجی از خشم در بین مردم به وجود آمد که اگر مواضع خردمندانه مرجعیت عالی در خطبه های جمعه و مدیریت آگاهانه امور مسلمانان نبود جنگی داخلی در می گرفت؛ چرا که این خطبه ها حاوی راهکارهای سیاسی، اجتماعی و فکری بودند که امور را در مسیر درست پیش می برد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: