بازدید کمیته ارشاد و پشتیبانی از اردوگاه شهید أبي منتظر المحمّداوی

کمیته مشاوره و پشتیبانی وابسته به بخش امور دینی آستان مقدس عباسی همچنان به بازدید‌ها و حمایت‌های خود از نیروهای امنیتی و حشد الشعبی ادامه می‌ دهد. این بازدیدها براساس جدول زمانبندی و مکانی است که قبلا تنظیم شده و برای هر هفته دو یا چند بازدید در مکان‌های مختلف برنامه‌ ریزی شده است. عملیات دیالی و به طور مشخص پادگان رزمندگان حشدالشعبی أبی منتظر المحمّداوی، از جمله مکانهایی است که به تازگی مورد بازدید این گروه قرار گرفته است.

شیخ حیدر العارضی رییس کمیته درباره این بازدید به شبکه جهانی الکفیل گفت: «بازدید ما از این پادگان جزیی از سلسله بازدیدهایی است که بخش امور دینی تنظیم کرده و از اولین ایام فتوای دفاع مقدس آغاز شده و همچنان پابرجاست.»

وی افزود: «گروه بازدید کننده از آخرین پیشرفت‌های امنیتی که در این مناطق به دست آمده، اطلاع حاصل کردند؛ همچنین تلاش مجاهدانه رزمندگان که در پاسخ به فتوای دفاع به جبهه‌ها آمدند و فداکاری‌های بزرگی انجام دادند، چشمگیر بود. آن‌ها زیباترین حماسه‌ها را در دفاع از سرزمین عراق و مقدسات آن رقم زدند. این گروه به رزمندگان تاکید کرد تا طبق توصیه‌ مرجعیت دینی نسبت به حیله‌های دشمن داعشی هوشیاری خود را حفظ کنند.»

شیخ العارضی تاکید کرد: «در خلال این دیدار ما شاهد روحیه حماسی و همت عالی رزمندگان بودیم. کما اینکه دریافتیم بازدید‌های این چنینی اثر مثبتی در روحیه آنان دارد. آن‌ها ضمن تقدیر از ابتکار آستان مقدس عباس و قدردانی از حضور دائمی آن در جبهه های نبرد یا در مناطق آزاد شده، تأکید کردند که چنین اقداماتی باعث افزایش روحیه آنها برای ماندن در جبهه‌هاست و آنان همچون سدی غیرقابل نفوذ در برابر هر کسی که خیال باطلی برای امنیت این کشور داشته باشد، خواهند ایستاد.»

گفتنی‌ است که آستان مقدس عباسی از ابتدای صدور فتوای دفاع مقدس تا امروز همواره از نیروهای امنیتی و رزمندگان حشد الشعبی توسط کمیته مشاوره و پشتیبانی حمایت کرده و کمک‌های غذایی و امدادی خود را به تمام بخشهای عملیاتی آن ارسال کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: