تربیت بیش از نود کودک کم توان در موسسه الکفیل

موسسه کودکان الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی بیش از نود کودک درمیانگین سنی (5-13سال) در پسران و (5-20 سال) در دختران را برای آمادگی جهت ورود به جامعه تحت سرپرستی و مراقبت قرار داده است.

این موسسه آزمایشگاه های پیشرفته ای برای آموزش (مهارت های زبانی، محاسباتی، مذهبی، کاربردی، ورزشی و هنری) به این امر اختصاص داده و فرصتی برای آموزش کودکان، کاهش مسئولیت خانواده ها و بهبود رفتار کودکان مهیا کرده است.

این کودکان ناتوان دارای نقص جزئی اما قادر به یادگیری هستند و این معلولیت یا از نوع ذهنی در سطح هوشیاری پایین یا سندرم داون است و یا اینکه کودکان از وضعیت روانی دشواری برخوردارند؛ مانند سکوت اختیاری یا افسردگی روحی. برخی کودکان نیز دارای مشکل تکلم هستند.

این کودکان توسط کمیته های پزشکی اداره بهداشت کربلا شناسایی و از طرف آنها به موسسه ارجاع می شوند. آنها بعد از گذراندن تست اولیه توسط محققان روانشناسی متخصص در این موسسه و سپس انجام تست های روان سنجی جهانی، همراه با معاینه پزشکی خود به بیمارستان تخصصی الکفیل مراجعه می کنند تا پس از مشاوره با پزشکان متخصص، پذیرش آنها در این موسسه انجام شود.

برنامه های درسی موسسه در سطوح مختلفی است و شامل دروس تفریحی همچون ورزش، کارگاه های فنی و کارهای دستی می شود. این دروس در سالن ها و آزمایشگاه های تخصصی و مجهز به روش های نوین آموزشی مانند تخته هوشمند ارائه می شود.

موسسه کودکان الکفیل همچون موسسات مشابه خود، بر اساس یک نظام مدیریتی آموزشی فعالیت می کند و علاوه بر ارائه درمان های پزشکی از طریق بیمارستان تخصصی الکفیل، وسایل حمل و نقل آستان قدس را در اختیار دارد. موسسه مزبور یک برنامه غذایی مناسب برای کودکان همراه با یک برنامه تغذیه ای که به خانواده های آنها آموزش داده می شود را داراست؛ زیرا نوع مواد غذایی در رشد هوش کودکان مهم است. همچنین سفرهای تفریحی به مراقد مقدس، آرامگاهها و پارک های داخل و خارج استان توسط آن برپا می شود.

این موسسه ثمره تلاش خود در چندین مورد که باعث بهبود عملکرد ذهنی تعدادی از کودکان شده را برداشت کرده و توانسته است این کودکان را آماده بازگشت به جامعه و ورود به مدارس عادی کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: