دانشگاه العمید پویش ضد عفونی سازی علیه ویروس کرونا آغاز کرد

دانشگاه العمید در راستای پیشگیری از انتشار ویروس جدید کرونا پویش گسترده ای را برای ضد عفونی سازی همه بخشهای اداری، آموزشی و بهداشتی وابسته به آن ترتیب داد.

علاء الموسوی، معاون امور اداری دانشگاه به شبکه الکفیل گفت، این بخشی از تدابیر لحاظ شده از سوی ریاست دانشگاه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. دانشگاه از ابتدای وقوع این وضعیت اضطراری برای اجرای همه دستورات بهداشتی و پیشگیرانه وزارت بهداشت عراق و سازمان جهانی بهداشت تلاش کرده است. این پویش با همکاری ستاد تشکیل شده توسط آستان اجرایی شد.

الموسوی خاطر نشان کرد: اقدامات ضد عفونی سازی تحت نظارت کمیته پزشکی و بواسطه تیم متخصصی از آستان قدس عباسی با استفاده از مواد تولید شده در شرکت خیر الجود انجام شد.

وی در پایان تصریح کرد، در همین راستا، دانشگاه العمید بروشورهای آموزشی چاپ و جلساتی را برای معرفی ویروس و راههای انتشار آن برگزار کرده است وعلاوه بر آن همه توصیه ها و دستور العمل های بهداشتی صادره از طرفهای ذی ربط را به کار می بندد.

شایان ذکر است، آستان قدس عباسی تدابیر پیشگیرانه بسیاری را برای مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: