آغاز مرحله دوم پویش ضد عفونی سازی مناطق استان کربلا به همت تیپ رزمی العباس (علیه السلام)

تیپ رزمی العباس (علیه السلام) در ادامه پویش پیشگیرانه در برابر شیوع ویروس کرونا، مرحله دوم ضد عفونی سازی مناطق مختلف استان کربلای معلی را آغاز کرد.

این مرحله در چارچوب پویش گسترده ضد عفونی سازی است که ستاد بحران صبح روز دوشنبه به مدت سه روز در استان کربلا آغاز کرد.

ميثم الزيدی، سرپرست تیپ رزمی العباس (علیه السلام) به شبکه الکفیل گفت: پویش ما بخشی از مجموعه اقدامات اتخاذ شده برای مشارکت در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است. این پویش در همه مناطق استان کربلا اجرا می شود.

الزیدی تصریح کرد، این اقدام در چارچوب پویش هایی است که این تیپ بنا به درخواست دولت محلی کربلا انجام خواهد داد.

وی گفت: اقدام ما تنها به ضد عفونی سازی محدود نمی شود، بلکه بروشورهای آموزشی درباره ویروس کرونا و نحوه پیشگیری از آن میان اهالی هر منطقه توزیع می کنیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: