افزایش ظرفیت ایستگاه تصفیه آب آستان قدس عباسی به (12 هزار لیتر) در ساعت

ایستگاه تصفیه آب وابسته به آستان قدس عباسی ظرفیت تولیدی خود را به دوازده هزار لیتر آب شیرین در ساعت افزایش داد.

احمد أمجاد الحسينی، مسئول ایستگاه تصفیه آب آستان گفت، به دلیل افزایش تقاضا و گسترش حوزه خدمات رسانی به زائران که در راس آنها آب شرب است، پرسنل فنی و مهندسی آستان قدس عباسی اقدامات توسعه و تعمیرات جهت تامین همه نیازهای آستان، زائران و تاسیسات خدماتی به آب شرب را آغاز کرد.

وی گفت، این اقدامات در دو بخش انجام شد؛ بخش اول، تعمیر همه دستگاههای مورد نظر و بخش دوم، توسعه و تجهیز ایستگاه تصفیه آب به دستگاههای بیشتر که موجب افزایش ظرفیت تولیدی آب شرب می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: