در سایه شیوع کرونا؛ آغاز اقدامات پیشگیرانه به همت کتابخانه آستان قدس عباسی

کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی در راستای اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه خود، پویش فراگیری را به منظور ضد عفونی سازی اماکن آغاز کرد.

مدیریت کتابخانه گفت: این تدابیر که توسط ستاد کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه وابسته به آستان قدس اتخاذ شده، با کوشش پرسنل کتابخانه و تحت نظارت دو بخش بیولوژیک و شیمیایی اجرایی می شود.

پیش از آن، کارکنان این بخش طى شرکت در دوره ای با نحوه انجام اقدامات پیشگیرانه آشنا شدند؛ زیرا این اقدامات به دلیل مواد مورد استفاده در ضد عفونی سازى و مکانیزم آن با دیگر اقدامات انجام شده در آستان و ماهیت کتابخانه و مراکز آن متفاوت است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: