Receb ayının yirmi beşinci günü: Hz.İmam Kâzım’ın (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası yıldönümü

İslam ümmeti yarın Receb-i Şerîf ayının yirmi beşinci gününü yaşayacak. Bu günü özel kılan şey; aynı zamanda Ehlibeyt İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yedincisi, “Bâb-el Havâîc /Dertlerin revâ olduğu Kapı” Hz. İmam Musa Kâzım’ın (O'na selâm olsun) şahadet hatırası yıldönümü olması.

Hz.İmam Kâzım (O’na selâm olsun) tıpkı pâk ataları gibi ilim ve marifet medresesi idi. Asîl Muhammedî ağacın uzantısı olan bu mubarek şahsiyet; İslam dünyasında birçok felsefi ve mezhebi akımın doğduğu ve bu yüzden de geçmiştekilerden daha tehlike arz eden bir dönemde yaşamıştır.

Hz.İmam Kâzım (O’na selâm olsun) hayatının bir müddetini hapishanelerin karanlığında, bir hapishaneden öbürüne taşınarak geçirmiştir. Kendi döneminin zalim yöneticilerinden, O’na kin güdenlerden ve fasıklardan çok eziyetler çekmiş, büyük musibetler görmüştür. Bir hapishaneden öbürüne götürülmesine ve gördüğü baskılara, işkencelere rağmen Hz.İmam Kâzım (O’na selâm olsun) kendi hapsedildiği mekânları muazzam ibadetiyle kendi mescidi haline getirmiştir. Tek başına hapsedildiği o ıssız, yalnız anları; Yüce Allah’a yakınlaşma, yakarma ve itikaf ile dolu bir zamana dönüştürmüştür.

O dönemin yöneticisi olan Abbasî rejimi; her ne yaptıysa Hz.İmam Kâzım’ı (O’na selâm olsun) mağlup edemedi. Bu yüzden de ellerinde kalan en son ve en aşağılık seçeneğe başvurdular: Hz.İmam Kâzım’ı (O’na selâm olsun) zehirleterek şehîd etmek. O dönemin yöneticisi olan Harun adındaki zalim; hapishanenin gardiyanı aracılığıyla Hz.İmam Kâzım’ı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) zehirletti. Böylece On İki İmamlar’ın yedincisi Hz.İmam Musa b. Cafer (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Receb ayının yirmi beşinci gününde zehirlenmiş bir şehîd olarak tamamladı ve mubarek ruhu Refîk-i Âlâ’ya (Yüce Dost’a) yükseldi…

Mubarek naaşı Bağdat’ın Kerh tarafındaki Kureyş mezarlığına defnedildi. Bugün mubarek türbesi de oradadır. Kureyş mezarlığı bölgesinin ismi daha sonraları değiştirildi ve Hz.İmam’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek lakabından esinlenerek bölgeye “Kâzımiyye” denmeye başlandı.

Selâm olsun sana ey Resûlullah’ın evlâdı…

Doğduğun günde, şehîd olduğun günde ve yeniden diriltileceğin günde Sana selâm olsun Efendimiz…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: