نماینده مرجعیت عالی: مصونیت جهت رهایی از این مرحله و به دور از ترس ووحشت ضروری است

سید احمد صافی (دام عزه) نماینده مرجعیت عالی دینی روز جمعه (24 رجب 1441 قمری) مصادف با (1/1/1399 شمسی) طی سخنانی اظهار داشتند که پیشگیری بدون ایجاد ترس ووحشت جهت گذراندن این مرحله ضروری است، ولیکن نباید در این امر بی مبالاتی صورت گیرد.

ایشان افزودند: در این امر نه ترس و وحشت نیاز است و نه بی مبالاتی و باید راه میانه را پیش بگیریم شاید که خداوند متعال این بلا را از ما دور نماید. تلاشهای بسیار کادر پزشکی و پرستاری را که شب و روز در حال تلاش و کوشش هستند ستایش می کنیم. در این شرایط باید امکاناتی که بیمار احساس آسایش می نماید را فراهم نمود تا جو روانی مناسب جهت رهایی از این مشکل فراهم آید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: