نماینده مرجعیت عالی: در سایه شرایط بهداشتی کنونی اگر به آموزه های پزشکی صادر شده عمل ننماییم، این امر ما را به مرحله ای بسیار دشوار و غیر قابل تصور هدایت می کند

سید احمد صافی (دام عزه) نماینده مرجعیت عالی دینی روز جمعه (24 رجب 1441 قمری) مصادف با (1/1/1399 شمسی) طی سخنانی برضرورت حفاظت از نفس در این شرایط بهداشتی بحرانی وعمل به آموزشهای پزشکی تاکید فرمودند.

ایشان افزودند: بر شهروند ضروری است که از جان خود حفاظت کند و خود را به مهلکه نیندازد. این امر با عمل به آموزه های ادارات ذیربط و عمل به آن میسر می شود، زیرا اگر خدای نکرده به این آموزه ها عمل نکنیم شاید این امر ما را به مرحله ای بسیار دشوار و غیر قابل تصور هدایت کند.

سید احمد صافی (دام عزه) ادامه دادند: در این ایام آمارهای خطرناکی از کشورهای جهان اعلام می شود، این درحالی است که بعضی از این کشورها در زمینه پزشکی پیشرفته هستند و با این حال ویروس بسرعت در آن کشورها منتشر شد. رهنمودهای پزشکی نیز بر اساس خطری که این ویروس بهمراه دارد و بر اساس امکانات پزشکی هر کشوری صادر گردیده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: