Hz.İmam Musa Kâzım’ın (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası üzerine…

Bugün Hz.İmam Musa b. Cafer’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin yıldönümündeyiz. Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) pâk soyundan olan ve Yüce Allah’ın Kur’ân’daki emriyle Allah Resûlü’nden sonra hidayet önderi kılınan Pâk Ehlibeyt İmamları’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yedincisi olan Hz.İmam Musa Kazım (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile ilgili birkaç hususu hatırlatmak isteriz.

Dediğimiz gibi Hz.İmam Musa Kâzım, Pâk Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) İmamları’ndandır. Yüce Allah’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) akıl sahipleri için yolundan gidilecek kılavuz, kurtuluş gemileri, ilim madenleri, kullar için güvence, vahiy kapıları ve âlemin bekâsı için esas vesîleler kıldığı kimselerdendir; Allah Resûlü’nün ilimlerinin varisleri ve hak halifeleri olan On İki İmam’dan biridir.

İsmi ve nesebi: Ebu Talib oğlu Ali oğlu Huseyn oğlu Ali oğlu Muhammed oğlu Cafer oğlu Musa (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun).

En meşhur lakapları: Kâzım-ul gayz (Öfkesini yutan), el-Abd-us-Salih (Salih Kul), Sabır (Sabreden), Emîn (güvenilir), Tâhir (Pâk), Tuhr (Pâklık), Bâb-el Havaic (İhtiyaçların karşılandığı, zorlu işlerin onunla çözüm bulduğu Kapı)

Künyesi: Ebul Hasan, Eu İbrahim, Ebul Hasan-i Mâzi.

Babası: Hz.İmam Cafer-i Sadık (Allah’ın selâmı üzerine olsun)

Validesi: Faslı ya da Berberî Sa’id kızı Hamîde. Ümmü Veled ve “Mesfât” lakabıyla da anılmıştır.

Doğum günü: Hicri 128 senesi 7 Safer günü.

Doğum yeri: Mekke-i Mükerreme ile Medîne-i Münevvere arasında; Cahfe yakınlarında yer alan “Ebvâ” köyü.

Yaşı: 55 yıl

İmamet vazifesinin süresi: 35 sene. Hicri 148 senesi 25 Şevval’den 183 senesi 25 Receb’e kadar.

Yüzüğünün nakşı: “Hasbiyellâh” ve “”Kun minelllahi alel hazer”. Anlamı: “Allah bana yeter” ve “Allah’tan yana hep dikkat et”*

*İkinci ifade Allah’a karşı gelmeme ve emirlerini dikkatle yerine getirmeye yönelik bir hatırlatma olarak da yorumlanabilir; Arapça’dan Türkçe’ye tam çevirilmesi zor bir ifade – Editör.

Eşleri: Eşlerinden birisi pâk “Tuktem” hanımefendidir. Lakabı da “Ümmül Benîn”dir.

Şahadeti: Hicri 183 senesi Receb ayı

Şahadet sebebi: “Reşîd” lakabıyla meşhur olmuş Abbasî rejimi yöneticisi Harun; Hz.İmam Kâzım’ı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) upuzun bir müddet boyunca suçsuz yere hapiste tutup bir hapishaneden diğerine götürttü. Bununla da yetinmedi ve son olarak hapishanenin gardiyanı Sindi denen meluna Hz.İmam’ı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) zehirletmesini emretti. Hz.İmam (Allah’ın selâmı üzerine olsun) aç bırakıldıktan sonra yiyeceğine konan zehirle zehirletildi ve şehîd oldu.

Pâk kabri: Irak’ın başkenti Bağdat’ın batı tarafında bulunan ve adını O’nun mubarek türbesinden alan Mukaddes Kâzımiyye kenti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: