اجازه مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) درباره اختصاص خمس به خانواده های مستضعف و زیان دیده در حوادث ناشی از شیوع کرونا

مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) از خیرینی که استطاعات مالی دارند دعوت نمودند که در حد توان خود از خانواده های مستضعف و زیان دیده به دلیل برقرار قانون منع رفت و آمد در اکثر شهرهای عراق به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا حمایت نمایند.

مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) تاکید نمودند که خیرین می توانند این کمکها را از وجوه شرعی خود (خمس) با رعایت ضوابط شرعی هزینه نمایند.

متن پاسخ به سوال به شرح ذیل است:

خیّرین دارای استطاعت مالی در حدی که می توانند در این زمینه کمک کنند و اجازه دارند این کمکها را از وجوه شرعی خود (خمس) با رعایت ضوابط شرعی در چگونگی هزینه و تقسیم خمس پرداخت نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: