فتوای مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) درباره مسئولیت شرعی افراد بی مبالات به اقدامات پیشگیرانه برای عدم شیوع بیماری کرونا

مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) فرمودند: هر فردی که مبتلا به ویروس گردد و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ ننماید شرعا مسئول است.

مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) تاکید فرمودند: هر فردی که بیم دارد با تماس و معاشرت با دیگران ویروس به وی منتقل شود، بر او واجب است که از افراد دوری نماید و هر فردی که مبتلا به ویروس گردد و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ ننماید شرعا مسئول است.

مطالب فوق در پاسخ مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) به سوالاتی است که به دفتر معظم له ارسال شده بود.

در ذیل متن سوال و پاسخ داده شده به سوال ذکر می شود:

سوال: آیا پرهیز از ارتباط با دیگران – کسانی که احتمال دارد که به ویروس مبتلا شده باشند- با رفتارهایی به مانند مصافحه یا در آغوش گرفتن یا روبوسی واجب است؟ آیا جایز است با فرد بیمار یا مشکوک به بیماری بدون انجام اقدامات احتیاطی مانند زدن ماسک و موارد دیگر معاشرت صورت پذیرد؟

پاسخ: فردی که بیم ابتلا به ویروس در اثر رفت و آمد با دیگران را دارد و بیم آن می رود که ضرر بزرگی متوجه او گردد اگرچه مرگ نباشد بر او لازم است که از موارد مورد ابتلا پرهیز نماید مگر اینکه تدابیر احتیاطی لازم نظیر ضدعفونی کردن، استفاده از ماسک مناسب و دستکش طبی را رعایت نماید. به طوری که از عدم ابتلا به بیماری اطمینان حاصل کند و در صورتی که موارد مذکور را رعایت نکند و به آنچه بیم آن را داشت دچار شود شرعا مسئول خواهد بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: