Vefa,vefat ve Ehlibeyt… Hz.İmam Musa Kazım’ın evlâdı Hz.Kasım’ın (Aleyhimasselâm) hayatı ve vefatı münasebetiyle hem Babil'de hem de Kerbelâ'da düzenlenen matem merasiminden…

Pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) 6.Hidayet Önderi Hz.İmam Cafer-i Sâdık’ın torunu ve 7. Hidayet önderi Hz.İmam Musa Kâzım’ın oğlu Hz.Kasım bin Musa (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) vefatı Babil’deki kabr-i şerîflerinin yanı başında ve Mukaddes Kerbelâ şehrinde anıldı.
Peki Neden Hz.Kasım bin Musa (Aleyhisselâm)? Öncelikle Hz.Kasım bin Musa’nın (Aleyhisselâm) neden Medine'deki ya da Bağdat'taki atalarından uzakta Babil’de medfun olduğunu anlatalım.
Hz.Kasım bin Musa (Aleyhisselâm) Pâk babasını zehirleyerek şehit düşüren Abbasilerin canavarlıkları ve zulmünden dolayı kimliğini gizleyerek firar etmek zorunda kaldı. Babil’de karşılaştığı bir Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) dostu aile ile birlikte önce ahırda hizmet ederek yaşamaya başladı. Aile ve çevresi tarafından takvası,gecelerini namazla geçirmesi, ibadetleri ve nuraniyyeti hemencecik fark edildi. Etrafındakiler sürekli nesebini sorduklarında onları güzel ahlâkı ile bunun cevabından muaf tutmalarını rica ederdi. Varlığı ve amelleri sebepleri ile bereketlenen aile kızlarını Hz.Kasım’la (Aleyhisselâm). Hz.Kasım’ın (Aleyhisselâm) gelini zifaf gecesi ağlamaya başladı. Hazret sebebini sorunca Arap gelinlerin damatlarının nesebi ile iftihar ettiğini ama kendi eşinin nesebini bile bilmediğini söyledi. Yüreği parçalanan Evlâd-ı Resûl, geline bunu söyleyemeyeceğini bundan da onu mazur tutmasını isteyince taze gelin mubarek Seyyid’i kıramayıp razı oldu. Hz.Kasım’ın (Aleyhisselâm) bu evlilikten kendisine çok benzeyen bir kızı dünyaya geldi. İlerleyen zamanla birlikte hane bereketlendi ve Hazret’in mubarek kızı büyüdü. Derken bir gün Hazret hastalandı. Hastalığı şiddetlenip can emanetini geri verme vakti gelince kayınpederini çağırdı. Hazretin kayınpederi yanı başına gelince ona nesebini açıkladı ve kızını Medine’ye annesinin yanına götürmesini vasiyet edip ebediyete, Pâk Ataları (Allah’ın en güzel salât-u selâmı Onların üzerine olsun) ile buluşmaya doğru intikal etti. Kayınpeder damadının Hz.İmam Musa Kazım’ın oğlu (Aleyhimasselâm) olduğunu duyunca büyük şaşkınlık geçirdi ve feryatlar içerisinde haber verdi. Hazretin cenazesine çok sayıda seveni ve Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) Dostu katıldı. Hazret’in vasiyeti üzere hanımı ve kendisine benzeyen Seyyide yavrusu Medine-i Münevvere’ye annesinin yanı başına götürüldü. Zavallı ana küçük Seyyide’yi görür görmez feryatlar içinde ağlamaya başladı. Çünkü küçük Seyyide Kasım’a çok benziyordu ama yanı başında Kasım yoktu…Yani Kasım’ın annesi için, Kasım’ın Babası da gitmişti artık; yıllardır özlemle beklediği Kasım da…
Tarih boyunca Pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun), takvalı evlatları ve vefakar dostlarının başına gelen zulümler ne de çoktur! Hz.Kasım bin Musa Kâzım (Allah’ın selâm pâk babaya ve evladına olsun) gurbette, ailesinden uzakta, en şerefli nesebe sahip olmasına rağmen tağut Abbasilerin zulmünden dolayı nesebini söyleyememiş ve gurbet ellerde göçüp gitmiştir. Bir nevi Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) gurbette yitirdiği gülüdür. Gurbet ellere sürülen ve evlatlarını oralarda görme hasretiyle yıllarca yanıp tutuşan, ama Tağut Diktatör Saddam’ın zulmü yüzünden yıllarca haberi alınamayıp sonra da bir yerlerde evlatlarının maktül olduğunun haberiyle acılar içinde yanan Iraklı ailelerin dert ortağıdır. Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) onlarla ortak acısını paylaştığı yavrusudur ve gerçek İslam uğruna feda etmiş oldukları haddi hududu belli olmayan mukaddes kurbanlardan biridir.
İşte bu Mubarek Evlâd-ı Resûl, Hz.Kâsım bin Musa Kâzım’ın (Aleyhimasselâm) vefatı münasebetiyle hem Kabr-i Şerîflerinin yanı başında hem de Kerbelâ’da özel matem merasimi düzenlendi. Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) feda ettiği emanetlerini hiçbir şekilde unutmayacağını ve bu mubarek kurbanların değerini bilen onbinlerce Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâm üzerine olsun) seveni ve takipçisi düzenlenen merasimlere katıldı. Babil eyaletinde Hz.Kâsım bin Musa Kâzım’ın (Aleyhimasselâm) bulunduğu şehrin sınırlarından Hazretin mubarek mezarına doğru; Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Aleyhimasselâm) Türbeleri’ne bağlı Irak’taki ve İslam Âlemindeki İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Anma Merasimleri ve Matem Grupları Bölümü tarafından derlenen ve Mukaddes Türbelerin hizmetkârlarından oluşan matem merasimi ve yürüyüş düzenlendi.
Babil’de yaşayan Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) Dostlarının çok yoğun ilgi göstediği merasimlerle ilgili olarak söz konusu bölümün sorumlusu Hacı Riyad Nimet Selman ile röportaj yaptık. Selman Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na verdiği röportajda düzenlenen merasimin her sene Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) ile ilgili münasebetlerde gerçekleştiğinin bilgisini verdi.Merasime katılan yoğun kalabalığın Hz.Kasım’ın (Aleyhisselâm) Mukddes Ziyaretgâhına ait avluya girmeleri ile birlikte bağlılık ve sevgi nidalarını seslerinin tüm gürlüğüyle Hz.Kasım’a (Aleyhisselâm) takdim eden kalabalığın oluşturduğu muhteşem tabloyu tasvir eden Selman; ziyaret merasimi boyunca huseyni davanın aşk nidalarının eksilmediğini ve merasimin bir parçası olarak,Mukaddes Ziyaretgâh’ın Sahn-ı Şerîf adı verilen ana avlusunda düzenlenen matem meclisi ,okunan kaside ile mersiyeler ve sık sık meclise can katan taziye nidaları vesilesiyle Hz.Kasım bin Musa Kâzım’ın (Aleyhimasselâm) hüzün ve elem dolu faciasının neredeyse ete ve kemiğe büründürülerek yad edildiğini aktardı.
Selmân söz konusu bölümün merasimine katılanların Kerbelâ’daki İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Matemi grupları ile bazı Kerbelâlılar olduğunu aktardı. Festivalin her iki Mukaddes Türbedeki yas grupları bölümleri tarafından ortaklaşa bir biçimde düzenlendiği bilgisini veren Selmân; söz konusu organizasyon çerçevesinde, ziyaretçilerin Kerbelâ’dan Mukaddes Ziyaretgâh’a ve geriye götürülmesinin de adı geçen Mukaddes Türbeler arası ortak bölüm tarafından gerçekleştirildiği ayrıntısını paylaşarak açıklamalarını bitirdi.

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: