Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn bölgesindeki ağaçların yıllık temizlik ve bakım kampanyası başladı

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü Süsleme ve Ağaçlandırma Bölümü meydanda bulunan hurma ağaçlarının temizlenmesi, ekili ağaçların aşılanması ve tarım zararlılarına karşı ilaçlandırılmasına yönelik geniş çaplı bir kampanya başladı.

Birim sorumlusu Hatem Abdulkerîm konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Kampanyamız Mart ayının yarısından itibaren başlamış olup hurma ağaçlarının yükselmesini amaçlamaktadır. Takip ettiğimiz aşılama kampanyasına göre aşılama tek bir kampanya halinde ve tek bir tarihte yapılmaktadır. Akabinde ağacın yemişlerinin aşılanması için her bir ağaca bir ya da iki kez tırmanılıyor. Çünkü bu yemişler geç açıyor. Ardından uzman ekibimiz hurma dallarının sarkıtılması ve ayrılması için devreye giriyor; hurma salkımlarının sayı ve oranlarını düzenliyor. Ekibimiz sağlam yemişlerin çıkması ve hepsinde dengeli büyüme olması için her bir ağacın hacmini göz önüne alarak her bir ağaçta üçte bir ya da yarım salkım olacak şekilde düzenleme yapıyor.”

“Bu kampanya hurmaların olgunlaşma tarihleri doğrultusunda Haziran ayına kadar devam edecektir. Bu ayda hurma ağacının gıda üretim kapasitesindeki kaybını telafi etmek için dağıtım çalışmaları sona eriyor ve ağacın yemiş verme kapasitesinin belli sayılarda olmasına odaklanılıyor. Aşılamada kullanılan eril yemişler “Verdî” ya da “Semsemî” gibi iyi türlerdeki hurma ağaçlarından elde edilmektedir. Bunlar da gönüllüler tarafından bize getirilmiştir. Yemişin test edilmesinin ve çürük çıkmasına neden olan hastalıklar gibi hastalıklar barındırmadığından emin olunmasının ardından aşılama yapılmaktadır.”

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na ekilen ağaçlar meydana güzellik katan en önemli unsurlardan biri olup toplamda 57 tanedirler. Bu sayının seçilmesinin ardında yatan neden de Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kerbelâ olayından (Taff Vakıası’nda) şehîd olduğun vakit yaşına atıfta bulunmaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: