پشتیبانی مستمر کادر آموزشی از بستر آموزش مجازی العمید

کادر آموزشی مدارس العمید پیوسته و با تمام توان در تلاشند تا دروس این مجموعه آموزشی را به صورت ویدئو تولید کرده و بر بستر شبکه‌های اجتماعی نشر دهند. این اقدام ضمن پروژه (بستر آموزش مجازی العمید) و برای حفظ ارتباط بین معلم و دانش‌آموزان صورت گرفته است.

پیش از این مسئول بخش تربیت و آموزشی عالی در آستان مقدس عباسی برنامه آموزش مجازی العمید را راه‌اندازی کرده‌ بود. این اقدام ویژه فراگیران مجموعه آموزشی العمید و به منظور اطمینان از پیگیری سیر برنامه درسی، عدم اثرگذاری فاصله زمانی میان فراگیر و برنامه و همچنین اطمینان از حفظ پیوستگی بین دروس صورت گرفته بود.

از این رو این بخش از کارکنانش دعوت کرد تا اقدام به تولید برنامه‌های درسی ویدئویی کرده و آن را از طریق شبکه ماهواره‌ای (صدی العمید) نشر دهند.

مديريت اين بخش از والدین درخواست کرده است که دانش‌ آموزان را راهنمایی کنند تا از طریق این بستر پیگیر دروس و برنامه‌های آموزشی باشند. ضمنا سئوالات و پاسخ‌ها درباره مسائل درسی از طریق این سیستم ارسال خواهد شد تا آنان همانند معلم از فرزندان خود امتحان بگیرند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: