Çeşitli üniversitelerden gelen 200 Öğretim üyesi ve 4000 öğrenci: Hep birlikte, Hz.İmam Huseyn’in (Salawâtullah Aleyh) yanı başında ve Hz.Fâtıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyhâ) Şahadeti mateminde...

Irak’ın çeşitli üniversiteleri,fakülteleri ve enstitülerinden gelen 200 Öğretim üyesi ve 4000 öğrenci; Hz.İmam Huseyn’in (Salawâtullah Aleyh) Mukaddes Ziyaretgâhında bulunan Sahn-ı Şerîf adındaki ana avlusunda düzenlenen Hz.Fâtıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyhâ) Şahadeti matemine katıldı.
Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesine bağlı Üniversite İlişkileri Birimine ait “El-Kefîl Vatan genci projesi kapsamında” Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) ve Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin ana misyonu:En etkili ve önemli yol olan İmam Huseyn (Aleyhisselâm) matem merasimleri aracı üniversite ortamlarında Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) sevgisini akademik ortamlarda yaymak.
Irak Yükseköğretim Bakanının, birçok dekanın,200’den fazla akademisyenin ve 4000’den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı merasime gösterilen ilgi yoğun oldu.
Seyyid Mustafa El- Galibî’nin Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başlayan merasim Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi genel sekreteri Sn.Seyyid Ahmed Es-Sâfi’nin konuşması ile devam etti. Safî konuşmasında Hz.Resûlullah (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeyti’nin üzerine olsun) zoraki yollarla geri plana itilmeye çalışılan mukaddes şahsiyetini ön plana koyma hususundaki boynumuzdaki sorumluluklara,Kur’ân-i Kerîm nezdindeki konumuna ve O’nun (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeyti’nin üzerine olsun) şahsiyetine karşı bazı insaftan yoksun tarih yazarlarının ne denli tahripkâr davrandığına dikkat çekti.
Hz.Fâtıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyhâ) şahsiyeti arasındaki kopmaz bağa ve Habîbullah (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeyti’nin üzerine olsun) nezdindeki makamına değinen Sâfi; Peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olduğunu ama Hz.Fâtıma Zehrâ’nın “Ummu Ebîha – O Babasının annesidir.” Hadis-i Şerîfi hükmü gereği Hz.Peygamber’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeyti’nin üzerine olsun) annesi olduğunun altını çizdi.) Hz. Resulullah’ın (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeyti’nin üzerine olsun) Necran hristiyanlarına karşı mubahelede bulunduğu tek kadının Hz.Fâtıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyhâ) olduğunu aktaran Safi; Âlemlerin Hanımefendisi Hz.Fâtima Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyhâ) mübarek münasebetlerini anıp düzenlenen merasimlere iştirak etmenin Hz.Resûlullah’ın (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeyti’nin üzerine olsun) münasebetlerini anıp iştirak etmek olduğunu vurguladı.
Sonrasında sözlerini gençlere yönlendiren Safî; ellerindeki kıymetli gençlik sermayesini, Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) öğretilerine uygun bir biçimde, doğru yolda kullanmaları ve vatanlarının hizmetinde gençliklerini harcamalarına dair bazı önemli hatırlatmalar yapıp nasihatler etti.
Merasim; Irak üniversitelerine ait önde akademisyen ve arkada öğrencilerin bulunduğu kıtalar halinde yaptıkları ve Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesine doğru yaptıkları özel yürüyüşü de kapsadı
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: