آغاز پویش «الاستجابه الانسانیه» به همت مشارکت کنندگان در پروژه جوانان الکفیل

پروژه ملی جوانان الکفیل از طریق هماهنگ کنندگان خود در استان های عراق، پویش «الاستجابه الانسانیه» را آغاز کرده است. این پویش با هدف مشارکت در پویش های همبستگی اجتماعی و بشردوستانه ای است که برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای آن که جامعه عراق را تحت تأثیر قرار داده در استان ها به راه افتاده است.

این پویش مطابق با بیانات مرجعیت عالی که به هم افزایی، دلسوزی و برادری در بین هموطنان ترغیب می کند، به منظور خروج از این بحران و اعتقاد به مسئولیت جامعه در مدیریت بحران ها و فعال کردن نقش اجتماعی در قبال میهن راه اندازی شده است.

استاد ماهر خالد، مسئول روابط دانشگاهی آستان قدس عباسی در این خصوص به شبکه جهانی الکفیل گفت: این پویش که بخشی از فعالیت های پروژه ملی جوانان الکفیل است در چارچوب پویشهای آستان قدس عباسی برای خروج از بحران کرونا راه اندازی شده است. از جمله اقداماتی که در مدت کوتاه سه روزه انجام شد موارد زیر است:

- تمایل به کار داوطلبانه برای خدمت به شهروندان عراقی در شرایطی که کار داوطلبانه نیاز باشد، به خصوص در صورت شیوع ویروس کرونا. بطوریکه تعدادی داوطلب ثبت نام کرده اند تا به عنوان کادر اضافی در مراکز ویژه قرنطینه کار کنند. توزیع نیازهای شهروندان تحت قرنطینه، از جمله غذا، نوشیدنی و غیره، یا جمع آوری کمکهای مالی، نظافت، ضد عفونی سازی و افزایش آگاهی در مورد ویروس.

- مشارکت در دوخت ماسک پس از اتمام مقادیر و افزایش قیمت آنها با هماهنگی برخی خیاطان در استان ذی قار و توزیع رایگان آن میان شهروندان.

- پویش آگاهی بخشی و پیشگیری از ویروس کرونا که توسط دانشجویان دانشگاه موصل راه اندازی شده است.

- تشکیل یک تیم داوطلب از هماهنگ کنندگان استان المثنی برای جمع آوری کمک های مالی و کالا و توزیع آنها میان خانواده های نیازمند به صورت میدانی.

- دوخت صدها ماسک با هماهنگی برخی خیاطان در استان دیالی و توزیع آن میان کادر پزشکی و شهروندان و همچنین توزیع سبدهای غذایی میان خانواده های مستضعف.

هماهنگ کنندگان پروژه با هماهنگی معتمد مرجعیت عالی ، تولیت آستان قدس حسینی، موسسات خیریه ایتام (العین و الیتیم) ، موکب الطریق المشرف وبرخی مومنان اقدام به جمع آوری مواد غذایی و توزیع آن میان خانواده های مستضعف کردند و این فعالیت ادامه دارد.

شایان ذکر است، این پویش ادامه دارد و پویش دیگری با هدف آموزش اصول اساسی آموزش الکترونیکی از راه دور اجرا خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: