پویش گسترده آستان قدس عباسی برای ضدعفونی سازی مجتمع های خدماتی

تیم پیشگیری از کرونا که توسط کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه آستان قدس عباسی تشکیل شده است، پویش گسترده ای را برای استریل کردن مجتمع های خدماتی ویژه زائران آغاز کرد.

زین العابدین القریشی، ناظر این اقدامات به شبکه جهانی الکفیل گفت: این اقدامات بخشی از بسته تدابیری است كه ما در دوره گذشته انجام دادیم و هنوز هم ادامه می دهیم.

وی افزود: ضد عفونی سازی با استفاده از موادی که از سوی شرکت خیر الجود ارائه شده است انجام می شود. این مواد متناسب با ماهیت موسسات خدماتی و مطابق با میزان مجاز اعلام شده توسط مراجع ذیربط است و همه سالنهای خدماتی، مناطق اطراف و راههای منتهی به آن و نیز دیوار داخلی و خارجی را دربر می گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: