با اضافه شدن فضای جدید به پروژه ساخت بخش درمانی مبتلایان به ویروس کرونا، این پروژه در مراحل نهایی خود قرار گرفت

پروژه ساخت بخش درمانی مبتلایان به ویروس جدید کرونا به مرحله پنجم رسید. این در حالیست که مساحتی بالغ بر 250 مترمربع طی 24 ساعت گذشته به این پروژه اضافه شده است. اقدامات این طرح با سرعت و به صورت موازی در حال انجام است.

مهندس ناظر این پروژه آقای صلاح مهدی به شبکه جهانی الکفیل گفت: «پس از آنکه بخش فنی مهندسی ظرفیت کاری خود را به میزان 200 درصد افزایش داد، کار به مرحله پنجم که آخرین مرحله محسوب می‌شود، رسید و همچنان با سرعت در حال پیشرفت است.»

وی افزود: «مساحت ضمیمه شده به پروژه در طرح اصلی مرکز درمانی مبتلایان نبود. این مرکز در آینده نزدیک بخشی از شهرک پزشکی امام حسین (علیه السلام) در استان کربلای معلّی خواهد بود و پس از آنکه بخش فنی مهندسی آستان، ظرفیت‌ خود را به میزان 200 درصد افزایش داد، پیشرفت بسیار زیادی در پروژه اتفاق افتاد.»

نکته قابل توجه اینکه مساحت ضمیمه شده به پروژه در مساحتی بالغ بر 250 متر مربع در طرح اصلی مرکز درمانی نبوده است . این مساحت به کادر پزشکی و همچنین سالن خدماتی که مربوط به "سالن حیات" در شهرک پزشکی است، اختصاص خواهد یافت. کارکنان بخش فنی مهندسی از صبح دیروز کار نصب سازه فلزی را آغاز کرده اند تا در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام برسانند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: