جمع آوری بیش از نود درصد فرش های آستان قدس عباسی

هر ساله فصل بهار کارکنان بخش نگهداری صحن مطهر آستان قدس عباسی، بخشی از فرش‌های این صحن را جمع‌آوری می‌کنند و با مجموعه دیگری از فرش جایگزین کرده یا فضاهایی را که در فصل زمستان مفروش شده بود را خالی می‌کنند. این کار برای تلطیف فضا و همچنین انجام غبارروبی دوره‌ای صورت می‌ گیرد.

در راستای این مراسم و همزمان با اقدامات پیشگیرانه بکار گرفته شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، امسال 90% از مجموعه فرش‌هایی که در صحن مطهر مفروش شده بودند، جمع‌آوری شد.

معاون این بخش آقای زین العابدین عدنان احمد القریشی به شبکه جهانی الکفیل گفت: «اقدامات تعویض و نگهداری فرش‌ها به صورت دوره‌ای جریان دارد. به گونه‌ای که ما پیوسته فرش‌ها را جایگزین می‌کنیم و در همان زمان نیز کارهای مربوط به غبارروبی و معطر کردن حرم مطهر را شروع می‌کنیم. امسال با توجه به همزمان شدن اقدامات ما با انتشار ویروس کرونا، جمع آوری فرش‌ها یکی از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی به شمار می‌آمد با توجه به این اصل که "پیشگیری بهتر از درمان است".»

آقای القریشی تاکید کرد: «فرش‌های مفرش شده به صورت دوره‌ای هر سه روز تعویض می‌شوند تا فرش قبلی شسته و ضدعفونی شود. این روندی است که پیش از این بحران نیز اجرا می‌شد ولی در حال حاضر ما این اقدامات را تشدید کرده‌ایم.»

شایان ذکر است که این اقدامات بخشی از پویشی است که آستان قدس عباسی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا راه اندازی کرده است. تعویض فرش‌‌های حرم به صورت فصلی جریان دارد و در فصل تابستان بخشی از فرش‌های پهن شده کاهش می‌یابد و این کار برای تلطیف و زیباتر شدن فضای صحن مطهر انجام می‌شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: