انتشار سی و سومین شماره مجله علمی پژوهشی العمید

مرکز تحقیقات و مطالعات بین ‌المللی العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی شماره سی و سوم از مجله بین المللی العمید را منتشر کرد.

این نشریه در قالب فصلنامه منتشر می شود که به تحقیقات و مطالعات رشته علوم انسانی می پردازد و در این شماره پژوهشی با عنوان: "خطبه فدک: استدلال و تاثیرگذاری" منتشر شده است.

این شماره نه مقاله را شامل می شود که از این تعداد هشت پژوهش به زبان عربی و یک پژوهش به زبان انگلیسی می باشد.

اعضای هیئت مشاوره و تحریریه درباره این شماره اظهار داشتند: مجله العمید با انتشار اولین شماره های این نشریه هدف خود را مشخص نمود و به سوی آن گام برداشت.

از آنجایی که مقاله هایی که منتشر می‌ شود به لحاظ خلاقیت و نوآوری ممتاز هستند مورد استقبال موسسات و پژوهشگران قرار گرفته است. این بدین دلیل است که این نشریه اصول و قوانین رایج در استانداردهای را رعایت می نماید.»

این مجله تمایل دارد بدینوسیله نوعی بیداری فرهنگی ایجاد کند و توجه مخاطب را به مسائل مهم فرهنگی جلب نماید و از این طریق میراثهای فرهنگی حائز ارزش را که بخشی از آن به عمد از منظر خواننده، مخفی یا دور مانده است؛ احیا کند.

از این نظر هر مقاله اندیشه مهمی است که از طریق آن مجله به دنبال احیای میراث و پشتوانه‌های متعدد و متنوع فرهنگی است.

وی ادامه داد: «در این شماره مقاله ای با عنوان «خطبه فدک: استدلال و تاثیرگذاری» حول خطبه فدکیه حضرت زهرا (علیها السّلام) نوشته شده است.

سه مقاله ویژه در این مجله به موضوع استدلال اقناعی در باب شاهد در خطبه فدکیه می ‌پردازد و پارامترهای قدرت و اثرگذاری در این خطبه و به کارگیری گفتمان قرآنی در آن را بررسی می کند.

از آن جایی که هدف مجله تنوع بخشیدن در مباحث و مسیرهای علمی و پژوهشی است، در یک رشته خاص متوقف نمی ‌شود و مقالاتی در رشته های مختلف علمی منتشر می نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: