صدور راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی در دانشگاه العمید

دانشگاه العمید وابسته به سازمان آموزش عالی آستان قدس عباسی راهنمای استفاده از سامانه آموزش از راه دور را برای دانشجویان دانشکده های خود منتشر کرد.

این امر به منظور تسهیل فعالیت کاربران برنامه های آموزش الکترونیکی و صرفه جویی در وقت و زمانشان برای استفاده از آن صورت می گیرد.

این گام همچنین در راستای تلاش های دانشگاه برای توسعه مهارت های دانشجویان در این دوره است که شاهد تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و کلیه جوانب زندگی عمومی درعراق و دیگر کشورهای دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا هستیم.

موید الغزالی، رئیس دانشگاه العمید در این رابطه اظهار داشت: ما از طریق صدور راهنمای آموزش الکترونیکی سعی کرده ایم کوتاه ترین و پیشرفته ترین راه برای استفاده دانشجویان عزیزمان از برنامه های آموزشی را ارائه دهیم تا پیشرفت علوم و یادگیری متوقف نشود و دانشگاه سیر آکادمیک خود را برای دستیابی به بهترین نتیجه ادامه دهد.

وی افزود: این راهنما برای اولین بار منتشر و حاوی هفتاد و شش صفحه است که توسط کمیته منتخب متخصصان در دانشگاه تهیه و تنظیم شده است.

لازم به ذکر است، در پی بحران بهداشتی عراق به دلیل ویروس کرونا و تعطیلی موسسات آموزشی، دانشگاه العمید پروژه آموزش مجازی را کلید زد.

این مکانیسم دانشجویان را قادر می سازد تا از طریق برنامه های آموزش الکترونیکی، مطالب آموزشی ارسالی از سوی اساتید خود را در قالب فیلم یا چکیده متن و توضیحات دریافت کرده و از وقت خود بهره ببرند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: