مشارکت بخش موکبها و هیئت های حسینی در پویش ضد عفونی سازی مناطق مسکونی استان کربلا

بخش موکبها و هیئتهای حسینی وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی در پویش گسترده ضد عفونی سازی محلات استان کربلای معلی جهت پیشگیری از کرونا شرکت کرده است.

ریاض نعمه السلمان، مسئول این بخش در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل توضیح داد: تلاش های همه پرسنل آستان قدس عباسی برای جلوگیری از شیوع کرونا بسیج شده است. بنابراین مشارکت ما مکمل پویشی است که کمیته تخصصی آستان قدس به راه انداخته و تعدادی از مناطق مسکونی که دسترسی به آنها با خودرو دشوار است برای این منظور انتخاب شد.

وی ادامه داد: بعد از اینکه ما مامور به اجرای این پویش شدیم انتخاب نمودن مناطق مسکونی را آغاز کردیم. تعدادی از کارکنان این بخش پس از آگاهی از دستورالعمل های بهداشتی در ارتباط با ضد عفونی سازی با استفاده از مواد مجاز این پویش را اجرا کردند.

ریاض السلمان گفت: ما به زودی پویش های دیگری را در محله های دیگر اجرا خواهیم کرد.

شایان ذکر است، آستان قدس عباسی همچنان پویش ضد عفونی سازی که توسط کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع کرونا تشکیل شده را ادامه می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: