راه اندازی خدمات مشاوره اینترنتی بانوان به همت مرکز فرهنگ خانواده

مرکز فرهنگ خانواده وابسته به آستان قدس عباسی به منظور مشارکت در ارائه و یافتن راهکارهایی برای دستیابی به ثبات روانی در خانواده و حل مشکلات اجتماعی، آموزشی و روانشناختی با توجه به شرایط فعلی جامعه، خدمات مشاوره اینترنتی را برای بانوان راه اندازی کرد.

این خدمات بخشی از بسته تدابیر آستان قدس عباسی برای جلوگیری از شیوع کرونا است. پس از آنکه بخشی از این خدمات طبق برنامه هاى خاصی ارائه می شد، در حال حاضر این خدمات دهی به شكل مستمر و بى وقفه صورت می گیرد؛ خصوصا در شرایطی که به دلیل همه گیری کرونا، همبستگی همگان در کلیه زمینه ها از جمله زمینه های اجتماعی، آموزشی را می طلبد.

مدیریت این مرکز اعلام کرد، امکان ارتباط با راهنماهای مرکز از طریق خدمات ارتباطی در همه ایام هفته به جز جمعه وجود دارد.

شایان ذکر است، آستان قدس عباسی برای کمک به آموزش و آگاهی بخشی خانواده های عراقی درباره همه مشکلات اجتماعی که در تحقق ثبات روانی خانواده سهیم است، مرکز تخصصی فرهنگ خانواده را افتتاح کرد. این مرکز تلاش می کند تا خدمات روانشناختی به همه افراد خانواده ارائه و آن را از طریق طرح کاملی که هدف آن رشد و پیشرفت تیم کاری آموزش دیده است دنبال کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: