كتاب سه جلدی "رجال الشيخ الأنصاری" به زودی منتشر می ‌شود

به منظور از سرگیری احیای میراث خطی که پیوسته در مخازن و طبقات کتابخانه‌ها حبس شده و یا در معرض آسیب هستند، مرکز "تراث کربلاء" به زودی کتابی سه جلدی در این باب منتشر خواهد کرد. این مرکز که وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی است، بزودی کتاب "رجال الشیخ الأنصاری" تألیف شیخ برجسته مرتضی بن محمد أمین ألانصاری (1214-1281 قمری) را با تحقیق دکتر شیخ حسین حلیبان منتشر خواهد کرد. این کتاب در سه جلد تهیه شده و مرکز "تراث کربلاء" آن را بررسی و ثبت کرده است.

دکتر احسان الغریفی مدیر این مرکز اظهار داشت: «مسئولیت احیا و حفظ میراث خطی بر عهده همگان است و اگر بر عهده مؤسساتی که به طور ویژه با میراث در ارتباطند گذاشته شده، از این جهت است که حفظ و ضبط این نسخ به خصوص نسخ گرانبهای خطی احتیاج به توجه خاصی دارد. اگر چنین توجهی صورت نگیرد، این کار محقق نشده یا حداقل به صورت تصویری نیز در دست نخواهد بود.»

وی توضیح داد: «از مهمترین نسخ خطی موجود، کتاب " الرجال للفقيه المؤسس, و الأصولي المبدع مربي العلماء" از شيخ برجسته مرتضى الأنصاري-قدس سره- است. شیخ انصاری به سبب دو کتاب "المكاسب" و "الرسائل (فرائد الأصول)" در میان اهل حوزه مشهور است اما این نسخه خطی او را که مدیریت مرکز "تراث کربلاء" تصمیم به انتشار آن گرفته است، تنها عده‌ خاصی می ‌شناسند. اهمیت این کتاب از آن جهت است که اهتمام و توجه ویژه شیخ انصاری-قدس سره- را به علم رجال نشان می ‌دهد تا آنجا که دست به تألیف آن می‌زند. همچنین این کتاب آرای رجالیة او را نمایان می‌کند و نیز دیدگاه او درباره نیاز فقها به علم رجال را آشکار می‌سازد. فواید دیگری نیز می‌توان برای آن برشمرد.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: