تلاش مضاعف موکبهای منطقه الکرخ بغداد برای كمک به خانواده های آسیب دیده از قوانین منع آمد و شد

مسئول واحد منطقه الکرخ بغداد وابسته به بخش موکب‌ها و هیئت‌های حسینی اعلام کرد، موکب‌‌ها و خیّرانی که همراه آنها هستند، همه ظرفیت‌های مادی و انسانی خود را برای یاری خانواده های آسیب دیده از وضع قوانين منع آمد و شد جهت مهار کرونا و خصوصاً خانواده های نیازمند بسیج کرده اند.

این امر در چارچوب پویش‌هایی است که داوطلبانه و با هدف عمل به بیانات مرجعیت عالی دینی برای همراهى این خانواده ها در عبور از بحران به راه افتادند.

محمد العبادی افزود: ما کمیته ای متشکل از مسئولان موکب ها را تشکیل دادیم که از نخستین روزهای برقراری منع آمد و شد، خانواده های آسیب دیده در محدوده های جغرافیایی مشخص را گزینش کردند تا پس از آن مواد غذایی مورد نیاز را در حد امکانات موجود فراهم کرده و آنها را در سبدهای غذایی ویژه قرار دهیم و میان خانواده ها توزیع کنیم.

وی گفت: ما جدول روزانه ای را بر حسب هر منطقه و حجم خانواده های نیازمند با هماهنگی افراد منتخب مناطق و معتمدان مرجعیت عالی دینی ترتیب دادیم. این پویش گسترش یافت و به چندین پویش در روز رسید تا بیشترین تعداد ممکن خانواده های نیازمند را شامل شود و از رنج آنان بکاهد. پویش ما تا پایان بحران کرونا ادامه خواهد داشت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: