بزرگترین پویش کمک به خانواده های آسیب دیده در استان دی قار

موکبهای سوق الشیوخ در استان ذی قار بزرگترین پویش کمکهای انسان دوستانه به خانواده های آسیب دیده را برگزار می کنند.

موکبهای سوق الشیوخ به همراه ساکنان این شهرستان که در کنار آنها ایستاده اند و زیر نظر معتمدان مرجعیت عالی دینی پویش بزرگی تحت عنوان "تکافل" را برای یاری خانواده های آسیب دیده در اثر محدودیت های تردد اعمال شده برای مهار کرونا برگزار می کنند.

این پویش در چارچوب پویشهای پیشین و آتی است که در عمل به بیانات مرجعیت عالی دینی مبنی بر لزوم همبستگی اجتماعی و کمک به خانواده های آسیب دیده در پی اجرای تدابیر پیشگیرانه صورت می گیرد.

حاج عقيل تركی، مسئول واحد موکبهای حسینی در شهرستان سوق الشیوخ، وابسته به دو آستان قدس حسینی و عباسی گفت، این پویش در راستای عمل به یک وظیفه دینی، ملی و انسانی و لبیک گویی به ندای مرجعیت عالی دینی برای همبستگی اجتماعی به راه افتاده است.

وی ادامه داد: ما توانستیم هزاران سبد غذایی متنوع و مورد نیاز خانواده ها در این شرایط را آماده و آنها در جعبه های ویژه ای قرار دهیم.

وی گفت: با توجه به تعداد بسیار آنها یکی از سالن های ورزشی شهرستان را برای جمع آوری کمکها در نظر گرفتیم و از آنجا کمکها را به صورت میدانی میان خانواده های نیازمند توزیع می کنیم. این امر مطابق طرحی که برای این منظور وضع شده صورت می گیرد تا همه خانواده هایی که اسامیشان نزد ما ثبت شده را در برگیرد. پویش های ما تا زمان پایان این بیماری و تبعات آن ادامه دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: