ضدعفونی 9 منطقه مسکونی در استان دیوانیه به همت تیپ رزمی العباس (علیه السلام)

تیپ رزمی العباس (علیه السلام) به واسطه تیم محافظتی خود ضد عفونی سازی 9 منطقه از استان الدیوانیه به مساحت 16 کیلومتر مربع را پایان داد.

این اقدامات در چارچوب مجموعه تدابیر اتخاذ شده برای پیشگیری از شیوع کرونا انجام می شود و از نخستین روزهای گسترش آن آغاز شده و مناطق بسیاری را در برخی استانها از جمله استان دیوانیه دربرگرفت.

علي عبد الرحيم احمد، عضو ستاد بحران لشکر رزمی العباس (عليه السلام) به شبکه جهانی الكفيل گفت: ستاد بحران تیپ العباس علیه السلام و ستاد بحران وابسته به فرماندهی عملیات الفرات الأوسط به ندای مرجعیت عالی دینی در نجف و ندای آستان قدس حسینی لبیک گفتند. ستاد بحران تلاشهاى خود را برای استجابت خواسته هاى ساکنان شهر دیوانیه آغاز کرد که مناطقی از جمله الجزائر، الضباط، بستنه الحولی، رمضان، المعلمين و غیره به مساحت 16 متر مربع را شامل شد. در این پویش بیش از (15000) لیتر مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار گرفت و 30 خودرو شرکت کردند.

وی افزود: اقدامات ما تنها ضدعفونی سازی را شامل نشد بلکه امور بشر دوستانه دیگری همچون کمک به برخی خانواده های آسیب دیده و ارائه سبدهای غذایی به آنها را نیز دربرگرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: