استمرار پویش ضد عفونی سازی مجمتع های خدماتی آستان قدس عباسی

پویش پاکسازی و ضد عفونی سازی کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه وابسته به آستان قدس عباسی همچنان اقدامات خود را بر اساس طرح تدوین شده جهت مهار کرونا ادامه می دهد.

از جمله اماکن وابسته به آستان قدس عباسی که مشمول پویش پاکسازی و ضد عفونی سازی قرار گرفتند، مجتمع های خدماتی زائر شهرها و هتل های وابسته به آن است که با توجه به خالی بودنشان از زوار، مطابق جدولبندی زمانی و مکانی مشخص توسط تیم های متخصص و با استفاده از مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده تهیه شده در شرکت خیر الجود انجام شد. این اقدامات همه بخشهای آنها از سالن های اصلی، اتاق ها و بخشهای خدماتی گرفته تا مناطق و مسیرهای اطراف آن و همچنین دیوارهای داخلی و خارجی و باغچه ها را دربرگرفت.

پیش از این، اسامه عبد الحسن، مسئول واحد امور پزشکی آستان قدس عباسی و عضو کمیته مذکور در گفتگو با شبکه الکفیل گفت: از زمان تشکیل کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه طرحی را وضع کردیم که بندها و بخشهای مختلفی را داراست . هدف اساسی ما پیشگیری تا حد امکان دربرابر شیوع ویروس با پیروی از روشهاى علمی وزارت بهداشت عراق و سازمان جهانی بهداشت است که از جمله این اقدامات، پاکسازی و ضد عفونی مستمر است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: