تجلیل فرماندار و رياست بیمارستان "الهندیه" از اقدامات آستان قدس عباسی در احداث بخش درمانی کرونا

فرماندار و رئیس بیمارستان شهرستان الهندیه، طرح آستان قدس عباسی در زمینه احداث بخش درمانی بیماران کرونا را تحسین کردند.

مهندس كرار بريهی، در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت، منتظر عبدالستار الشافعی، فرماندار شهرستان الهندیه و واثق الحسناوی، رئیس بیمارستان این شهرستان از نخستین روزهای شروع اجرای پروژه برای اطلاع از سیر اقدامات و مراحل تکمیل پروژه گهگاه بازدیدهایی از آن داشتند که طی بازدید اخیر طرح بشردوستانه آستان قدس عباسی را ستودند.

وی افزود، اجرای این طرح از سوی آستان قدس عباسی امری دور از انتظار نیست زیرا طرحهای بشردوستانه آن همواره خصوصا در زمان بحرانها از جمله بحران کرونا وجود داشته است.

شایان ذکر است، تاسیس این بخش درمانی به منظور مشارکت در گسترش اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی و کاهش ازدحام در بخشهای دیگر شهرک پزشکی امام حسین (علیه السلام) در صورت وقوع پیشامدهای اضطراری انجام شده است. زیرا این شهرستان از بزرگترین شهرستانهای استان کربلای معلی است.

این پروژه با هماهنگی اداره بهداشت کربلا و با پیگیری بخش امور پزشکی آستان قدس عباسی در زمینی به مساحت 1500 متر مربّع با ظرفیت 35 اتاق انفرادی اجرا می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: