کتابخانه آستان قدس عباسی در بین کتابخانه های جهانی مشارکت کننده در پیشگیری از کرونا

کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی بر اساس مبانی پايدار علمی و بهداشتی، مجموعه ای از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه برای مهار کرونا را اتخاذ کرد.

به دنبال این امر، فدراسیون بین المللی انجمنها و موسسات کتابداری "IFLA "که افزون بر 150 کشور از جمله عراق از عضویت آن برخوردار هستند، کتابخانه آستان قدس عباسی را به نمایندگی از عراق در گزارش ویژه خود درباره کتابخانه هایی که در کاهش خسارت وارده به جهان در پی شیوع کرونا سهیم بودند، درج کرده است.

این فدراسیون خدمات امانتدهى اینترنتی ارائه شده از سوی کتابخانه را نیز در گزارش بین المللی خود آورده است که شامل چندین محور می شود: (معرفی ویروس کرونا، کتابخانه هایی که در جهان بسته شدند، دعوت به ماندن در منزل، ارائه خدمات از راه دور، مدیریت کار از راه دور و غیره) بطوریکه این کتابخانه در چارچوب محور (ارائه خدمات از راه دور) گنجانده شد که این سرویس را به تنهایی در سطح عراق انجام می دهد.

شایان ذکر است، کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی از زمان انتشار کرونا يكسرى اقدامات را اتخاذ کرده که به نحو ذیل است:

- توقف پذیرش افراد به کتابخانه تا زمان پایان بحران و کاهش تعداد کارکنان.

- بهره جستن از راهها و مکانیزم ارتباط اینترنتی برای برقرارى ارتباط با بازدیدکنندگان از کتابخانه مانند خدمات امانت دهى، مطالعه و گزینش منابع از راه دور.

- انجام اقدامات پاکسازی و ضد عفونی سازی بخشهای مختلف کتابخانه.

- پیروی پرسنل کتابخانه از ضوابط سلامت بهداشتی و ایمنی.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: