راه اندازی پویش دوخت شش هزار ماسک به همت انجمن پیشاهنگی الکفیل

انجمن پیشاهنگی الکفیل، وابسته به واحد کودک و نوجوان آستان قدس عباسی، پویشی با عنوان (أحسِنوا) به راه انداخته است که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از جمله دوخت (6000) ماسک و توزیع آن میان کادر پزشکی، نیروهای امنیتی و تعدادی از خانواده‌ها می‌شود. این اقدام در ذیل مجموعه اقداماتی است که آستان قدس عباسی برای پیشگیری و مبارزه با انتشار ویروس کرونا انجام می‌دهد. همچنین اين اقدام در راستای پیروی از بیانات و رهنمودهای مرجعیت عالی دینی مبنی بر همبستگی اجتماعی و حمایت از کادر پزشکی قرار می‌گیرد. حضور انجمن پیشاهنگی از آن جهت حائز اهمیت است که جوانان، سازندگان جامعه هستند و به واسطه آنان ملت‌ها پیشرفت می‌کنند.

آقای حسنین فاروق، مسئول واحد کودک و نوجوان اظهار داشت: «در راستای پیروی از بیانات و رهنمودهای مرجعيت عالی دینی جهت حمایت از کادر پزشکی که در معرض خطر ویروس کرونا قرار دارند، انجمن پیشاهنگی الکفیل شروع به بسیج اعضای جوان خود، برای دوخت ماسک‌ و توزیع آن میان هموطنان و به ویژه نیروهای امنیتی و پزشکی کرد. پروژه‌های داوطلبانه این چنینی، می‌توانند ماهیت کار پیشاهنگی را آشکار سازند. فعالیت‌های پیشاهنگی، نیروی جوانان را در خدمت به جامعه و در یاری رساندن به کادر تخصصی در تمام زمینه‌ها به کار می‌گیرد، و از این جهت، نسل جوان را آماده می‌سازد تا مسئولیت‌های وطنی و دینی خود را به عهده گرفته و در خودسازی و همچنین ساختن جامعه کمک کند.»

علی هادی الحسینی، یکی از سرپرستان این اقدام و از فرماندهان پیشاهنگی، به شبکه الکفیل گفت: «پویش "أحسِنوا" شامل فعالیت‌های زیادی می‌شود، از جمله آن‌ها بخش آموزشی و آگاهی دهنده درباره خطرات این ویروس همه گیر است. همچنین این پویش در توزیع بسته‌های غذایی به خانواده‌های آسیب‌دیده از قوانین منع آمد و شد نیز مشارکت داشته است. از دیگر فعالیت‌های مهم ما، دوخت ماسک برای کمک به برطرف شدن کمبود آن و یاری به کادر پزشکی، نیروهای امنیتی و بعضی از خانواده‌ها از این طریق است. پویش ما موفق به دوخت (6000) ماسک شد. در این فعالیت ما روش‌ها و مکانیسم بهداشتی توصیه شده توسط مراجع ذیربط را، رعایت کردیم.»

نکته قابل توجه اینکه، آستان قدس عباسی، تدابیر احتیاطی بسیاری برای جلوگیری از ویروس کرونا به کار گرفته و مطابق آموزش‌های پیشگیرانه صادره از سوی مراجع متخصص بهداشتی عمل می‌کند. تولید ماسک و لباس‌های محافظ تنها یکی از چندین اقدام احتیاطی این آستان مقدس است. این کار برای رفع کمبود بازارهای محلی، انبارها و داروخانه‌ها انجام می‌شود تا تقاضای زیادی که نسبت به این اقلام، در نتیجه شرایط کنونی برای مقابله با ویروس کرونا به وجود آمده است را مرتفع کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: