مدارس العمید دوره آموزشی خوشنویسی خط عربی، به صورت مجازی برای کارکنان خود برگزار می‌کند

مدارس مجموعه آموزشی العمید، دوره آموزش خوشنویسی خط عربی به صورت مجازی برای کارکنان خود برگزار کرد. این اقدام به منظور پیشرفت مهارت‌ها و استعدادهای کارکنان این مجموعه انجام می‌گیرد. این دوره در کنار برنامه درسی‌‌ این مدارس قرار دارد که پیش از این، از طریق بستر آموزش الکترونیک العمید، به فراگیران ارائه شده است.

آقای کرّار الموسوی مدرس این دوره اظهار داشت: «این دوره به منظور پیشرفت مهارت‌های خوشنویسی عربی کارکنان شاغل در مدارس مجموعه آموزشی العمید برگزار می‌شود و از نتایج آن رشد مهارت نوشتاری فراگیران و پیشرفت استعدادهای آنان در هنر است. خوشنویسی عربی، سمبل تمدن عربی اصیل به شمار می‌آید.»

وی توضیح داد: «این دوره شامل مجموعه‌ای از کارگاههای آموزشی با تمرکز بر خط "الرقعة" است و در ابتدا با آموزش رسم حروف، نحوه اتصال آن‌ها به یکدیگر و ایجاد کلمه آغاز می‌شود و نهایتا منجر به تسلط در نوشتن یک جمله کامل می‌شود.»

شایان ذکر است که مدارس مجموعه آموزشی العمید، ضمن تنظیم برنامه‌ هدف دار خود برای ارتقای آموزشی و همراه با پیشرفت‌های حاصل از آن، ارتقای سطح کارکنان آموزشی خود را در زمینه‌های مختلف هدف قرار داده است و در طول سال دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی برای آنان برگزار می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: