پویش هاى پاكسازى و ضدعفونى سازى آستان قدس عباسی جهت پیشگیرى از كرونا

كاركنان خدماتى وابسته به بخشهای بین الحرمین و امور خدماتی آستان قدس عباسی پویش گسترده ای را برای پاکسازی و ضد عفونی سازی منطقه اطراف حرم مطهرآغاز کردند.

این پویش در چارچوب اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده از سوی آستان قدس عباسی برای مهار ویروس جدید کرونا انجام می شود.

قاسم عوّاد، معاون رئیس بخش بین الحرمین تاکید کرد، این پویش پاکسازی فراگیر، بر منطقه بین الحرمین و مناطق اطراف آن متمرکز بود بطوریکه بیشتر راه ها و پیاده روها شسته شدند تا پس از آن فرآیند پاکسازی و ضدعفونی سازی انجام شود.

در این زمینه، قاسم محمد، مسئول واحد نظافت حرم مطهر گفت، پرسنل اینجا در سه شیفت کاری و به صورت شبانه روزی برای انجام پویشهای استریلیزاسیون، پاکسازی و شستشوی مداوم کار می کنند.

وی افزود، مواد مورد استفاده در این پویشها توسط شرکت خیر الجود تولید و تحت نظارت کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه آستان قدس عباسی استفاده می شود.

جهت مشاهده گزارش ویدیوییاینجا کلیک کنید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: