راه اندازی برنامه چالش اینترنتی برای توسعه پیشاهنگی و رشد استعدادها

انجمن پیشاهنگی الکفیل، وابسته به واحد کودکان و نوجوانان در بخش رسانه آستان قدس عباسی برنامه چالش اینترنتی را برای توسعه پیشاهنگی و رشد استعدادها راه اندازی کرد.

این برنامه در ساخت و تقویت زیرساختهای شناختی و روانی رهبران و کادرهای پیشاهنگی سهیم است. ارائه بهترین ظرفیتهای بالقوه در سایه بحران کرونا از اولویت های جنبش پیشاهنگی است خصوصا در شرایطی که کمک رسانی و حضور فعال را اقتضا می کند.

علی عبد زيد، مسئول واحد فعالیتها و اردوگاهها درباره این برنامه گفت: در سایه این شرایط دریافتیم که ما در همه زمینه های حیاتی نیاز به استمرار و ماندگاری برنامه های توسعه پیشاهنگی داریم، تا بتوانیم الگویی در به کارگیری فناوری در حوزه پیشاهنگی ارائه دهیم، زیرا رسانه های اجتماعی گسترش یافته اند تا همه جنبه های زندگی مدرن را شامل شود، از جمله آنها برنامه های آموزش و توسعه پیشاهنگی است که شامل اهداف شناختی و فرهنگی سازنده و مستحکم می شود.

وی افزود: اهداف این برنامه به نحو ذیل است:

1- توسعه ابعاد معرفتی (آموزشی و مذهبی )

2- کسب و توسعه مهارت های موجود و ایجاد مهارت های جدید برای شرکت کنندگان.

3- افزایش میل و اثربخشی در تمایل به یادگیری.

وی توضیح داد: این برنامه شامل مجموعه ای از فعالیت ها و رویدادهایی با محتوای پیشاهنگی و‌ آموزشی است و اتاقهایی جهت برقراری ارتباط با کلیه مراحل پیشاهنگی و کمیته های فنی ایجاد شده است. این برنامه همچنین علاوه بر فیلم های هدفمند منتخب، شامل مسابقات، بازی های فکری و معماهای ذهنی است.

استاد زید در پایان سخنان خود از علاقه مندان خواست تا در این برنامه شرکت کنند. این برنامه به سه مرحله تقسیم شده و هر مرحله به سه سطح تقسیم می شود که مرحله اول برای گروههای سنی (۹-۱۱سال) مرحله دوم برای ره های سنی (۱۲-۱۴سال) و مرحله سوم برای نوجوانان (۱۵-۱۸) سال است.جهت تکمیل فرم به لینک زیر مراجعه نمایید :

https://…/1FAIpQLSfqXTzUdr1PTSF3of…/viewform یا با شماره (07602421085) تماس حاصل نمایید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: