اعلام اسامی برندگان چهارمین مسابقه بین المللی شعر "الجود"

جایگاه برگزاری مراسم
کمیته برگزاری چهارمین مسابقه بین المللی شعر " الجود" که با محوریت حضرت عباس علیه السلام برگزار میگردد، اسامی برندگان این سری از مسابقات را به شرح زیراعلام نمود.
نفر اول : سام البطاط از عراق استان بصره
نفر دوم : مجتبى التتان از کشور بحرین
نفر سوم: نذير أبراهيم المظفر از عراق استان نجف
نفر چهارم: خالد الحسن از عراق استان بغداد
نفر پنجم: جاسم الصحيح از عربستان سعودی
نفر ششم: ياسر ال غريب از عربستان سعودی
نفر هفتم: : حيدر عباس المسرج از عراق استان نجف
نفر هشتم : حسين ال جامع از عربستان سعودی
نفر نهم: خليل الحاج فيصل – عراق استان ذی قار
نفر دهم: أسماعيل الخويلدي– عراق استان ذی قار

نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: