آغاز تولید گیاهان فصلی به همت بخش گلخانه های الکفیل

مجموعه گلخانه‌های الکفیل فعالیت خود را با تولید گل و گیاه‌های فصلی گوناگون ادامه می‌دهند. این اقدام بخشی از برنامه‌ای است که این گلخانه‌ها در تمام فصل‌های سال انجام می‌دهند و مقدمات خاص آن با انتقال گیاهان فصلی که داخل این گلخانه‌ها تولید شده است به آستان مقدس و بخشهای وابسته به آستان مقدس انجام می‌گیرد.

کار تکثیر بر اساس جدول مشخصی که توسط کارکنان متخصص طراحی شده است، انجام می‌شود. آقای حسن هادی، مهندس کشاورزی و مسئول این بخش اظهار داشت: «گلخانه‌های الکفیل اقدامات مقدماتی خود را برای برنامه تابستان کامل کرد تا آستان قدس عباسی و اماکن مختلف آن را با انواع گیاهانی که در این گلخانه‌ها کاشته شده است، زینت بخشد. دستاورد امسال این گلخانه‌ها صد‌ها نهال گوناگون است که بر اساس نیاز بخش‌های آستان قدس عباسی، به این آستان تقدیم شده و بخشی از آن به کارکنان گلخانه‌ها ارائه شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «اما کار دیگر این گلخانه، کاشت درختان فصلی در خیابان‌ها است. به گونه‌ای که تنها در یک فصل هزاران درخت کاشته می‌شود. این اقدام، گلخانه الکفیل را از سایرین متمایز می‌کند.»

شایان ذکر است که مجموعه گلخانه‌های الکفیل، اقدام به کاشت و تکثیر نهال‌های فصلی و دائمی و همچنین گیاهان سایه‌دار، درختان زینتی، خاک کشاورزی کرده است. این کار از طریق نیروهای متخصص و با تجربه در این امر و همچنین توسط مهندسان و طراحان کشاورزی حرفه‌ای انجام می‌گیرد. این موضوع سبب می‌شود تا گلخانه الکفیل با کار خود نقش مهمی در پیشرفت و ترقی داشته باشد.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: