مجله «تراث کربلا» اولین مجله پژوهشی عراق با محوریت میراث کربلا

آستان قدس عباسی از زمان آغاز طرحهای فکری و فرهنگی خود، مرکزی را در زمینه میراث کربلا تأسیس نمود که مجله (تراث کربلا) از تولیدات آن است.

این فصلنامه دارای مجوز وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق بوده و به منظور ارتقای سطح علمی مورد تأیید قرار گرفته است. این فصلنامه توسط مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی منتشر می شود.

این مجله به شماره بین المللی (2312-5489 PRINT ISSN) و شماره اینترنتی (ONLINE ISSN 2410–3292)) 3297 ISO) و شماره ثبت (1992) در دار الکتب والوثائق عراق است.

اولین شماره این مجله در سال 2014 منتشر شد و هم اکنون به چهارمین شماره خود از جلد ششم در سال 2019 میلادی رسیده است. این مجله شامل تحقیقات، مطالعات و پژوهشهایی در زمینه معارف اسلامی، زبانی، ادبی، اجتماعی و تاریخی متعلق به محققان و اساتید باکفایت از دانشگاه های مختلف است. این مجله تنها مجله پژوهشی عراق است که به شکل ویژه به میراث علمی و انسانی شهر کربلای معلی می پردازد و از زمان تأسیس تبیین اهمیت میراث کربلا که به این شهر هویت خاص خود را می دهد و آن را از سایر شهرها متمایز می کند عهده دار شده است تا بی عدالتی و ظلم وارده به آن در مقاطع زمانی مختلف را جبران کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: