ضد عفونی سازی پروژه های در دست اجرای آستان قدس عباسی برای جلوگیری از خطرات انتقال کرونا

تیم محافظتی کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه آستان قدس عباسی اقدامات مرتبط با پاکسازی و ضد عفونی سازی پروژه های در دست اجرای آستان را در چارچوب پویش به راه افتاده برای مهار کورونا انجام داد.

اسامه عبدالحسن، مسئول واحد امور پزشکی آستان قدس عباسی و عضو کمیته مذکور در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل توضیح داد: از زمان تشکیل کمیته پیگیری اقدامات پیشگیرانه، ما یک برنامه کاری را تهیه کردیم که شامل بندهای متعددی می شود که هدف اصلی آن جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و مهار آن در حد امکان با پیروی از روشهای علمی توصیه شده از سوی وزارت بهداشت عراق و سازمان بهداشت جهانی است. از جمله این اقدامات، پاکسازی و ضد عفونی سازی کلیه تاسیسات و اماکن آستان قدس عباسی از جمله پروژه های در دست اجرا است.

استاد حسن علی عبدالحسین، مسئول واحد تجهیزات ساختمانی در بخش تعمیرات مهندسی و سرپرست اجرای این اقدامات توضیح داد: کار ما به صورت مستمر و دوره ای در همه بخشهای آستان قدس عباسی انجام می شود؛ از جمله پروژه هایی که هم اکنون در حال انجام هستند. فرایند ضد عفونی سازی همه پروژه ها و نیز اتاق های اداری، اتاق مهندسان و واحدهای بهداشت را شامل می شود.

وی افزود: مواد مورد استفاده، مواد مجاز و متناسب با ماهیت تاسیسات است که توسط شرکت خیر الجود تهیه شده است و تاثیری بر بهداشت و سلامت عمومی ندارد. این اقدامات با پیروی از دستورالعمل ها و توصیه های مراجع ذیربط انجام شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: