مشارکت بیش از شصت قرآن آموز در دوره مجازی حفظ قرآن کریم

در پی بروز پیامدهای کرونا، مؤسسه قرآن الکریم آستان قدس عباسی سازوکار آموزش از راه دور را در برپایی فعالیتهای قرآنی خود دنبال کرد.

در این میان، شعبه موسسه قرآن کریم در استان نجف یکی از پیشگامان اجرای این برنامه بود. در یکی از دوره های موسسه در زمینه حفظ قرآن کریم بیش از شصت قرآن آموز شرکت داشته اند و ارتباط با آنها به صورت اینترنتی با استفاده از برنامه های ارتباطی ویژه صورت می گیرد.

مدیریت موسسه اعلام کرد، پنج دوره حفظ قرآن همچنان ادامه دارد و در هر دوره تعدادی شرکت کننده حضور یافته اند.

اساتید این موسسه با قرآن آموزان از طریق برنامه واتساپ در ارتباط مستقیم هستند و هنگام امتحان حفظ قرآن مستقیما به صدای آنها گوش فرا داده و توصیه هایی را در زمینه نطق صحیح مخارج حروف به آنها آموزش می دهند.

این امر با استقبال شرکت کنندگان در دوره ها و برگزارکنندگان آنها روبه رو شد که تداوم بی وقفه این روند آموزشی را تضمین می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: