قرارگرفتن دانشگاه الکفیل در لیست رتبه بندی بندی (THE Impact Ranking)

دانشگاه الکفیل در فهرست رده بندی ( THE Impact Ranking) در سال تحصیلی ۲۰۲۰ قرار گرفت.

این دانشگاه رتبه ششم دانشگاههای عراق را از مجموع هجده دانشگاه و رتبه ششصد و یکم را در سطح دانشگاههای جهان کسب کرد.

این رده بندی بر معیارهای متعددی متکی است که مهمترین آنها، انرژی، انرژی پاک، سلامت کامل، عدالت و موسسات توانمند است. این چهارمین نظام رده بندی است که دانشگاه الکفیل وارد آن شده است.

دانشگاه الکفیل پیش از آن نیز در رده بندی Webometrics و رده بندی RUR و نیز GreenMetrics قرار گرفته بود.

در این زمینه، نورس محمد شهيد الدهان، رئیس دانشگاه اظهار داشت، دانشگاه الکفیل با گامهای ثابت و مطابق طرح راهبردی و سنجیده ای در تلاش است تا به جایگاه علمی والایی در میان دانشگاههای معتبر دست یابد تا به روند علمی کشور خدمت کند.

شایان ذکر است، دانشگاه الکفیل در ضمن اهداف خود به دنبال مشارکت در ایجاد تحول و پیشرفت کمی و کیفی در حرکت علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهش علمی در عراق است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: