فراخوان مشارکت در سمینار اینترنتی «حقوق مالکیت فکری»

مرکز فهرست نویسی و سامانه‌های اطلاعاتی، وابسته به کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی در نظر دارد، یک سمینار علمی با موضوع "حقوق مالکیت فکری" برگزار کند. این سمینار در روز سه شنبه آینده (9 اردیبهشت 1399) با استفاده از برنامه اینترنتی (Webinar) برگزار خواهد شد. سمینار "حقوق مالکیت فکری" در ذیل کنفراس‌ها و کارگاه هایی قرار می‌گیرد که این مرکز هر ساله آن را تنظیم و در دستور برنامه‌های خود قرار داده است؛ اما با توجه به شرایط کنونی چاره‌ای جز برگزاری این سمینار به شکل مجازی وجود ندارد.

مدیر این مرکز، آقای حسنین الموسوی به شبکه الکفیل اظهار داشت: «این سمینار با حضور آقای دکتر علاء أبی الحسن اسماعیل العلاق (مشاور و کارشناسی حقوقی و قضایی در حقوق مالکیت فکری) و استادیار آقای دکتر ثناء شاکر حمودی الابرشی (مدیر کتابخانه مرکزی در دانشگاه فناوری مرکزی) برگزار خواهد شد. این سمینار حول محورهای متعددی برگزار می‌شود و به موضوعاتی همچون مسائل حقوق معنوی، نقش سازمان‌های مرتبط، توافقنامه‌های بین‌المللی، آثار تحت پوشش، معیارهای اخلاقی در حفاظت از حق چاپ، اقدامات لازم برای انتشار در اینترنت و مسائل دیگر می پردازد.

الموسوی اظهار داشت: «افرادی که مایل به شرکت در این سمینار هستند، در ساعت چهار بعد ظهر به مدت یک ساعت می‌توانند وارد لینک ثبت نام در برنامه زووم شده و رمز ورود مخصوص به این نشست را در ایمیل دریافت کنند. به شرکت کنندگان در این سمینار گواهینامه مشارکت اعطا می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: